Windpark Midden-Betuwe

Overbetuwe en Neder-Betuwe willen energieneutraal worden. Windpark Midden-Betuwe gaat bijdragen aan deze ambitie. Als alles volgens plan verloopt, wordt in windpark Midden-Betuwe vanaf 2022 groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 29.000 huishoudens. Dat gebeurt waarschijnlijk met negen windturbines, die liggen tussen Dodewaard en Zetten aan beide kanten van de A15.

Nieuwsbrief en website

Op de website windparkmiddenbetuwe.nl vindt u alle informatie over de plannen voor het windpark. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat op u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. 

Achtergrondinformatie over het windpark

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe willen energieneutraal worden. De ambitie is om in 2030 voor 49% en in 2050 100% energieneutraal te zijn. Plannen voor bijvoorbeeld de opwek van duurzame energie zijn door beide gemeenten enkele jaren geleden al vastgelegd. De gemeenten maken hierover ook afspraken met andere gemeenten in de regio. In een Regionale Energie Strategie (RES) gaat iedereen bijdragen aan reductie van CO2 in ons land. 

Begin 2019 hebben twee initiatiefnemers, Yard Energy en Maatschap Betuwemolen, een voorstel ingediend voor het gezamenlijk realiseren van een windpark tussen Dodewaard en Zetten. De gemeenten willen aan de slag met windenergie maar stellen belangrijke randvoorwaarden: belanghebbenden zoals omwonenden van het windpark, lokale bedrijven en burgers van beide gemeenten moeten kunnen profiteren van de komst van het park. 
De gemeenten zijn zich bewust van de impact op de omgeving die de komst van een windpark heeft. In het participatieplan wordt ook afgesproken hoe belanghebbenden meepraten en kunnen deelnemen in het project. De planmakers zijn daarom in gesprek gegaan met direct-omwonenden, bedrijven, belangengroepen en lokale natuur- en milieuorganisaties. Draagvlak voor het project is belangrijk voor gemeenten en initiatiefnemers.

Profiteren van de komst van het park

Verantwoordelijk wethouders Stefan van Someren (Neder-Betuwe) en Dimitri Horsthuis-Tangelder (Overbetuwe) zitten op één lijn als het gaat over hun gezamenlijke ambitie met dit participatieplan: ‘Voorop staat dat direct-omwonenden van het geplande park en de overige inwoners van onze gemeenten maximaal kunnen profiteren van de komst van het park. We zullen voorstellen doen op basis van de wensen die betrokkenen komende maanden uitspreken. In de gesprekken zullen we bouwstenen vergaren zodat het beste plan voor windpark Midden-Betuwe gemaakt wordt. Het is belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan het maken van dit plan. Daar gaan we voor.’ 

Over het windpark hebben we de omwonenden eind maart 2020 met een brief geïnformeerd. Mei/juni 2020 konden de omwonenden meedoen aan een onderzoek voor windpark Midden-Betuwe. Dat leverde input op voor het participatieplan, dat duidelijk maakt hoe wordt omgegaan met de belangen van direct-omwonenden en hoe inwoners van beide gemeenten mee kunnen profiteren van de komst van de molens. Lees het participatieplan (pdf, 1,6 MB).   

Actueel 

Website, nieuwsbrief, bewonersplatform, actiegroep en burgerwindcoöperatie

Onderzoek naar windmolens op en rond de Veluwe

Video over windpark Midden-Betuwe

In een video (kijktijd ongeveer 20 minuten) stellen we het project windpark Midden-Betuwe voor (de enquête waar in de video naar wordt verwezen, is inmiddels afgesloten).

Informatievideo over Windpark Midden-Betuwe