Windpark Midden-Betuwe

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe zetten een nieuwe stap op weg naar een energieneutrale gemeente. Beide gemeenten werken samen aan het ontwikkelen van een participatieplan voor windpark Midden-Betuwe. Dit windpark kan de komende jaren worden gerealiseerd tussen Dodewaard en Zetten - aan beide kanten van de A15 - en moet stroom voor enkele tienduizenden huishoudens en bedrijven gaan produceren. Het participatieplan maakt duidelijk hoe inwoners kunnen meedenken en meedoen met de ontwikkeling van dit windpark. 

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe willen energieneutraal worden. De ambitie is om in 2030 voor 49% en in 2050 100% energieneutraal te zijn. Plannen voor bijvoorbeeld de opwek van duurzame energie zijn door beide gemeenten enkele jaren geleden al vastgelegd. De gemeenten maken hierover ook afspraken met andere gemeenten in de regio. In een Regionale Energie Strategie (RES) gaat iedereen bijdragen aan reductie van CO2 in ons land. 

Begin 2019 hebben twee initiatiefnemers, Yard Energy en Maatschap Betuwemolen, een voorstel ingediend voor het gezamenlijk realiseren van een windpark tussen Dodewaard en Zetten. De gemeenten willen aan de slag met windenergie maar stellen belangrijke randvoorwaarden: belanghebbenden zoals omwonenden van het windpark, lokale bedrijven en burgers van beide gemeenten moeten kunnen profiteren van de komst van het park. 
De gemeenten zijn zich bewust van de impact op de omgeving die de komst van een windpark heeft. In het participatieplan wordt ook afgesproken hoe belanghebbenden meepraten en kunnen deelnemen in het project. Het plan wordt samen met veel partijen gemaakt. Direct-omwonenden, bedrijven, belangengroepen en lokale natuur- en milieuorganisaties krijgen een uitnodiging om in gesprek te gaan met de planmakers. Draagvlak voor het project is belangrijk voor gemeenten en initiatiefnemers.

Profiteren van de komst van het park

Verantwoordelijk wethouders Stefan van Someren (Neder-Betuwe) en Dimitri Horsthuis-Tangelder (Overbetuwe) zitten op één lijn als het gaat over hun gezamenlijke ambitie met dit participatieplan: ‘Voorop staat dat direct-omwonenden van het geplande park en de overige inwoners van onze gemeenten maximaal kunnen profiteren van de komst van het park. We zullen voorstellen doen op basis van de wensen die betrokkenen komende maanden uitspreken. In de gesprekken zullen we bouwstenen vergaren zodat het beste plan voor windpark Midden-Betuwe gemaakt wordt. Het is belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan het maken van dit plan. Daar gaan we voor.’ 

Over het windpark hebben we de omwonenden eind maart 2020 met een brief geïnformeerd. Mei/juni 2020 konden de omwonenden meedoen aan een onderzoek voor windpark Midden-Betuwe. Dat leverde input op voor het concept-participatieplan dat duidelijk maakt hoe wordt omgegaan met de belangen van direct-omwonenden en hoe inwoners van beide gemeenten mee kunnen profiteren van de komst van de molens. Dat plan is naar verwachting deze zomer klaar. 

Video over windpark Midden-Betuwe

In een video (kijktijd ongeveer 20 minuten) stellen we het project windpark Midden-Betuwe voor (de enquête waar in de video naar wordt verwezen, is inmiddels afgesloten).

Informatievideo over Windpark Midden-Betuwe