Vitaal Sportpark De Pas

Sportpark De Pas aan de Olympiasingel in Elst huisvest een groot aantal sportverenigingen. Deze verenigingen hebben de handen ineen geslagen en zijn met een aantal maatschappelijke partners een plan gaan maken voor een mooier en groener sportpark. Een eerste fase met o.a. een multicourt is al klaar. De werkzaamheden voor fase 2 van Sportpark de Pas zijn in volle gang.

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 2,3 MB)

Een Vitaal Sportpark is een sportpark waar meer gebeurt dan sport ‘alleen’. Op een Vitaal Sportpark bestaat aandacht voor:

  • functiemening;
  • ruimtelijke integratie;
  • een goede sportieve en maatschappelijke benutting;
  • openheid;
  • bestuurlijke vitaliteit.

Met deze doelstellingen heeft bureau Sport en Ruimte intensief overleg gevoerd met op het sportpark gevestigde verenigingen, andere sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties. Voor sportpark De Pas is onder begeleiding van Bureau Sport en Ruimte een ontwerp gemaakt door verschillende werkgroepen bestaande uit de organisaties die actief zijn op het sportpark. Het ontwerp is na afronding overgedragen aan gemeente Overbetuwe. Het gemeentelijk ingenieursbureau bereid de uitvoering voor en houdt toezicht op de realisatie.

De uitvoering bestaat uit twee fasen. Fase 1 bestaat uit de aanleg van een kunstgrasveld voor Spero en de aanleg van een Multicourt voor algemeen gebruik. Deze velden zijn in de zomer van 2019 aangelegd. Daarnaast is in Fase 1 het omliggende park rond het multicourtveld aangelegd. De aanleg van het Calisthenics park is ook afgerond. 

Fase 2 bestaat uit de aanleg van de rest van het sport- en speldeel, beplanting, kruidenmengsels, boomgaard, visvijver en routes over het terrein.

Sport- en speldeel

Naast het Multicourt bestaat dit uit een calisthenicspark, grasheuvels met zit-/trapelementen, een overkapping, waterspeeltuin, klimtoren, picknickbanken en spelaanleidingen. Naast gazon is hier ook ruimte voor kruidenmengsels. 

Boomgaard

De bestaande boomgaard bestaat vooral uit pruimenbomen. Hierdoorheen komt een wandelpad/hardlooproute. De boomgaard wordt aangevuld met verschillende andere fruitboomsoorten. Hierdoor kan de boomgaard dienst gaan doen als ‘voedselbos’. Ook komt hier een uitdagend behendigheidsparcours 

Visvijver

De vijver wordt geschikt gemaakt als visvijver. Hier werkt ook visvereniging De Rietvoorn aan mee. Langs de oevers komen verschillende steigers. Ook leggen wij een mindervalide steiger aan. 

Routes voor hardlopen en wandelen

Over het gehele terrein komt een half verhard pad dat gebruikt kan worden voor hardlopen en wandelen. 

Planning

Aan het eind van 2020 is alles klaar en kunnen sporters en bezoekers genieten van een vitaal sportpark.