Toekomstvisie+

De Toekomstvisie+ is een visie op de toekomst tot het jaar 2020. De Toekomstvisie+ geeft aan hoe we kijken naar verschillende onderwerpen. Op deze manier kunnen we plannen voor deze onderwerpen maken.

Logo ToekomstvisieOverbetuwe: de Toekomstvisie+

Op 8 september 2009 is de gemeenteraad van Overbetuwe akkoord gegaan met de Toekomstvisie+. Van de Toekomstvisie+ is ook een samenvatting gemaakt.

Overbetuwe verbindt…

De Toekomstvisie+ heeft als titel: Overbetuwe verbindt. Een titel die recht doet aan de koers van Overbetuwe.

Visie op grondbeleid 2018

Nota Bovenwijks 2018