Polikliniek Rijnstate Elst

Het Rijnstate ziekenhuis bereidt de bouw voor van een nieuwe polikliniek bij het station van Elst. Het wordt een duurzaam gebouw, in twee fasen gerealiseerd, met veel groen eromheen.

Aanmelden nieuwsbrief over Rijnstate

Nieuws

Donderdag 25 februari tekenden wethouder Wijnte Hol en Hans Schoo, lid Raad van Bestuur van Rijnstate de koop- en realisatieovereenkomst. Hiermee leggen zij afspraken vast over de verkoop en levering van het stuk grond op de Spoorlaan in Elst. Dit brengt de start van de bouw van een polikliniek weer een stap dichterbij.

De gemeenteraad heeft 26 januari jl. het bestemmingsplan ‘Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate’ vastgesteld en dit ligt momenteel ter inzage. Rijnstate heeft inmiddels de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van fase 1 ingediend bij de gemeente. Na de ter inzage legging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is de verwachting dat Rijnstate kan starten met de nieuwbouw van fase 1 in juni 2021.

Contact

U kunt vragen per mail stellen aan Carla van der Biezen via info@overbetuwe.nl.

Achtergrondinformatie

Planning

  • 2021 bouwvergunning
  • 2021-2023 bouw
  • 2023: openstelling fase 1

Over Rijnstate

De poliklinische zorg van de Rijnstate locaties Arnhem Zuid en Velp verschuift naar Elst. Hiermee wil Rijnstate een makkelijk toegankelijke locatie met een uitgebreide  poliklinische zorg en diagnostiek aanbieden, dichtbij voor alle inwoners van het verzorgingsgebied. Hierin wordt nauw samengewerkt met andere eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers.
Elst is vanaf 2023 de locatie  voor  de poliklinieken Oogheelkunde, Dermatologie, het centrum voor overgewicht (Vitalys) en het Pijn Centrum. De hoofdlocatie van deze specialismen verhuist in zijn geheel van Velp naar Elst. Ook kan men terecht voor hart- en longfunctieonderzoeken,  bloed- en röntgen onderzoeken en wordt het mogelijk medicatie af te halen bij de poliklinische apotheek. Het wordt een aardgasloos gebouw dat past bij de duurzaamheidsambities van Rijnstate.

Kaart van stationsgebied waarop terrein voor Rijnstate is ingekleurd