Schil Zetten/Hemmen

Er komt een algemene begraafplaats in de noord-westhoek van Zetten. Ook komt er een woongebouw aan de Hoofdstraat ten noorden van huisnummer 57.

Naar verwachting behandelen we het bestemmingsplan ‘Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd’ in de voorbereidende raadsvergadering van 15 januari 2019. Dan besluit de gemeenteraad op 29 januari 2019 of het bestemmingsplan wordt uitgevoerd.

Bestemmingsplan binnenkort ter inzage voor beroep

Het raadsbesluit tot over dit bestemmingsplan publiceren we in De Betuwe en in de Staatscourant. Na deze bekendmaking ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage voor eventueel beroep. Als er geen beroep wordt gedaan, wordt het besluit na de laatste dag van de inzage definitief.

Algemene begraafplaats en een woongebouw

Een algemene begraafplaats in Zetten/Hemmen is een wens van veel inwoners van Zetten/Hemmen. Het is dan ook tot stand gekomen via een burgerinitiatief. Hier is veel aan vooraf gegaan en dit zijn enkele mijlpalen in het proces geweest:

  • In 2012 is bekeken wat een goede plek zou zijn voor de begraafplaats. Dit werd de noord-westhoek van Zetten.
  • De grondeigenaren in de ‘Schil Zetten-Hemmen’ leverden in 2015 een gebiedsvisie voor het gebied aan bij de gemeente.
  • Om te onderzoeken of het idee haalbaar is, konden inwoners in 2016 meedenken. Hierna kreeg het plan een paar aanpassingen.
  • In het voorjaar van 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders afspraken met de initiatiefnemer van de begraafplaats gemaakt over het maken ervan. Ook zijn er afspraken gemaakt over het meewerken aan een woongebouw aan de Hoofdstraat in Zetten.
  • Begin 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd’ ter inzage gelegen. We ontvingen 24 zienswijzen. Deze richten zich op verschillende onderwerpen, onder andere over het participatieproces en het verkeer.