Relevante documenten

Relevante documenten over Railterminal Gelderland en Knoop38

Op 24 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Overbetuwe de kaders vastgesteld voor de te sluiten overeenkomst tussen gemeente en provincie over de Railterminal Gelderland. Diezelfde avond stelde de raad ook een amendement vast als toevoeging op deze kaders. De documenten vindt u hier:
Kaders Knoop 38
Amendement A2

Op basis van onder meer deze kaders en het amendement sloten de gemeente en de provincie de samenwerkingsovereenkomst over Knoop38:
Samenwerkingsovereenkomst provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe

In de samenwerkingsovereenkomst wordt onder meer verwezen over de Concept-gebiedsvisie Knoop 38 die door de  Klankbordgroep Knoop38 is opgesteld:
Concept-gebiedsvisie

Onderzoeken naar de aanleg van de Railterminal Gelderland vindt u op de speciale pagina van de provincie Gelderland:
https://www.gelderland.nl/RTG

Mocht u documenten missen, dan horen we het graag via knoop38@overbetuwe.nl