Werkbezoek Commissie voor de milieueffectrapportage

Op dinsdagochtend 29 september 2020 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (“Commissie m.e.r.”) een werkbezoek gebracht aan het projectgebied van de Railterminal Gelderland. De Commissie m.e.r. is een onafhankelijk orgaan dat adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten.

Per project wordt een werkgroep met de juiste deskundigen samengesteld die afkomstig zijn uit de wetenschap, het bedrijfsleven of van Nederlandse kennisinstituten. De werkgroepleden mogen niet betrokken zijn bij het project waarover zij advies uitbrengen. De Commissie m.e.r. adviseert vooraf wat beschreven moet worden in het milieueffectrapport en toetst achteraf op welke wijze dit is gebeurd. De adviezen die de commissie uitbrengt, zijn openbaar. Meer informatie over de Commissie m.e.r.

Goed beeld gevormd

Hoofddoel van het werkbezoek van de Commissie m.e.r. was om een locatiebezoek te brengen aan het projectgebied en de directe omgeving. Tijdens dat bezoek heeft de commissie zich een goed beeld kunnen vormen van de situatie zoals deze er nu is. Daarmee kan de commissie zich een duidelijk beeld vormen van de effecten die de realisatie van de railterminal in de toekomst gaat hebben. Tijdens het werkbezoek heeft de commissie ook haar vragen over het project aan de provincie als initiatiefnemer kunnen stellen. 

De commissie stelt aan de hand van het opgestelde milieueffectrapport en het uitgevoerde werkbezoek een advies op. Dit advies verwacht de provincie Gelderland na de zienswijzenperiode te ontvangen.

Dit is een bericht van provincie Gelderland.