Voorzienbaarheidsdatum planschade Railterminal Gelderland

Eerder berichtten we over de bovenwettelijke planschaderegeling van de provincie.

In dat eerdere artikel wordt de voorzienbaarheidsdatum van 14 maart 2007 genoemd. Adviesbureau SAOZ heeft een rapport gemaakt waarin staat uitgelegd hoe we tot die datum zijn gekomen.

Beroep tegen de voorzienbaarheidsdatum is op dit moment nog niet mogelijk. De provincie en gemeente hebben afgesproken vooruitlopend op de vaststelling van het inpassingsplan een beoordeling te maken van de bewoners in het gebied die kans maken op planschade. Deze bewoners zijn actief benaderd voor de beoordeling van planschade.

Iedereen die hier niet voor is benaderd, of die het straks niet eens is met de aanbieding, kan ná vaststelling van het inpassingsplan gebruikmaken van de reguliere planschadeprocedure. Pas in deze reguliere planschadeprocedure bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.