Voortgang aankoopregeling gemeente Overbetuwe

Tijdens de huis- en bedrijfsbezoeken om mogelijke planschade vast te stellen, worden de woningen ook getaxeerd voor de zogenaamde aankoopregeling van de gemeente Overbetuwe. Bewoners die in aanmerking komen voor de planschaderegeling van de provincie Gelderland, kunnen er namelijk voor kiezen hun woning aan de gemeente te verkopen.

Zodra de taxaties hiervoor beschikbaar zijn, werkt de gemeente Overbetuwe een voorstel voor de concept-aankoopregeling verder uit. Dit voorstel zal het college naar verwachting begin 2020 met de gemeenteraad bespreken. Daarna wordt het voorstel zonodig aangepast, waarna het college van burgemeester en wethouders het kan vaststellen en de gemeenteraad het benodigde geld beschikbaar stelt.