Voorontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland openbaar

Het voorontwerp-inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland is op 27 november openbaar gemaakt.

In oktober 2017 namen Gedeputeerde Staten van Gelderland een besluit over de locatie en ontsluiting van de railterminal. Op verzoek van de gemeente Overbetuwe maakt de provincie hiervoor een inpassingsplan. Dit provinciale bestemmingsplan wijzigt de bestemming van de gekozen plek om de bouw van de railterminal mogelijk te maken. Op 27 november 2018 is het voorontwerp-inpassingsplan voor de railterminal vrijgegeven door Gedeputeerde Staten voor overleg met betrokken bestuursorganen, netwerkbeheerders en wettelijke adviseurs. Het voorontwerp-inpassingsplan is voor iedereen te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inloopavonden op 27 en 28 november is het voorontwerp inpassingsplan getoond aan de hand van de volgende thema’s:

Ook is er inmiddels een video-animatie van de railterminal beschikbaar.

Op 11 december heeft de provincie Gelderland een toelichting gegeven op het voorontwerp-Inpassingsplan.

Naar verwachting wordt het ontwerp-inpassingsplan in februari 2019 vastgesteld. Vanaf dat moment kan iedereen reageren op het inpassingsplan gedurende 6 weken. Alle reacties worden beantwoord in een reactienota en leiden mogelijk tot aanpassingen van het inpassingsplan. In het najaar van 2019 wordt het inpassingsplan naar verwachting vastgesteld.

Voorontwerp Inpassingsplan Railterminal Gelderland