Vooraankondiging besluit ontwerp-inpassingsplan

Na het zomerreces neemt Gedeputeerde Staten een besluit over het ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland.

In de week daarna wordt het besluit officieel gepubliceerd. Het Inpassingsplan is dan, samen met het Milieueffectrapport en alle bijbehorende onderzoeken digitaal in te zien via internet. Op het provinciehuis en in het gemeentehuis van Overbetuwe leggen wij een papieren versie. 

Na de publicatie gaat voor iedereen de termijn lopen van zes weken voor het inbrengen van reacties. Om iedereen de gelegenheid te geven om vragen te stellen over de stukken, organiseren wij een aantal informatiebijeenkomsten. Deze organiseren wij in de vorm van inloopavonden, waarbij iedereen vragen aan onze specialiseten kan stellen. 

Nadere details over de terinzagelegging en de inloopavonden volgen eind augustus. We houden u via deze site op de hoogte, en via de nieuwsbrief Knoop38. Mail naar knoop38@overbetuwe.nl als u zich voor deze nieuwsbrief wilt aanmelden.

(Bericht van Provincie Gelderland)