Volgende stap op weg naar verbetering afslag 38 A15

De colleges van Nijmegen, Overbetuwe en provincie Gelderland willen via de begroting aanvullend geld beschikbaar stellen voor aanpassingen aan afslag 38. Het gaat om € 14 miljoen waarmee de infrastructuur rondom de afslag wordt verbeterd voor fiets, openbaar vervoer en auto. De regio wil de werkzaamheden koppelen aan die van de verbreding van de A15 door Rijkswaterstaat. Zo kunnen kosten worden bespaard en is er maar één keer overlast.

Het geld is bedoeld voor het realiseren van een nieuw viaduct over de A15 en een doorgaande fietsroute tussen Nijmegen en Overbetuwe langs de Griftdijk en de Rijksweg Zuid. Hiermee wordt de afslag klaargemaakt voor de toekomst. Als gemeenteraden en Provinciale Staten de begrotingen goedkeuren, zetten de dagelijkse besturen de volgende stap met het tekenen van een realisatie-overeenkomst. 

Klaar voor verkeersgroei en veilig voor fietsers

Afslag 38 (Elst/Oosterhout) op de A15 vormt een belangrijke schakel in het doorgaande, regionale en lokale verkeer tussen Overbetuwe en Nijmegen en A15. Door groei van het verkeer en ontwikkelingen op Park 15, Railterminal Gelderland en woningbouwplannen loopt het bestaande viaduct in de toekomst tegen zijn grenzen aan.  Voor de gemeente Nijmegen is het bovendien van belang dat met deze aanpassing bedrijventerrein De Grift kan worden ontwikkeld. Ook vormt dit viaduct een belangrijke schakel voor hoogwaardig openbaar vervoer, dat ook ruimte vraagt. Met de aanvullende budgetten kan  de afslag worden aangepast op de verwachte verkeersgroei en kunnen fietsers veilig doorfietsen. De partijen willen onder meer een nieuw, in 2 richtingen bereden fietspad realiseren ten westen van de Griftdijk en de Rijksweg Zuid, tussen de Olympiasingel in Elst en de Keizer Hendrik VI singel in Nijmegen. Beide gemeenten zullen het fietspad en kruisingen verder vormgeven. 

Budgetten

Om zowel voor het snelverkeer als voor fietsers een toekomstig structureel veilige oplossing te bieden is op basis van het combineren van de werkzaamheden met het verbreden van de A15 een kostenraming van € 27,9 miljoen tot stand gekomen. Naast de al eerder toegezegde bijdragen van Rijk (4,3 mln.) was al € 9,6 miljoen van beide gemeenten en provincie beschikbaar. In hun begrotingen voor 2021 maken de colleges van Nijmegen, Overbetuwe en Gelderland nu het resterende geld vrij. Het gaat om € 4 miljoen (Nijmegen), € 4 miljoen (Overbetuwe) en € 6 miljoen  (Gelderland). De gemeenteraden van Nijmegen en Overbetuwe en Provinciale Staten van Gelderland besluiten in het najaar over de begrotingen

A15

Het aanpakken van het viaduct maakt onderdeel uit van de verbreding van de A15.  Mocht die verbreding ter hoogte van afslag 38 niet doorgaan, maken de betrokken partijen nieuwe afspraken met Rijkswaterstaat over het aanpassen van het viaduct. 

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Nijmegen, gemeente Overbetuwe en provincie Gelderland.