Uitwerken aankoopregeling Overbetuwe

De taxaties die in het kader van de aankoopregeling van de gemeente Overbetuwe zijn gedaan, worden gebruikt voor het uitwerken van deze aankoopregeling . Deze aankoopregeling is voor mensen die in aanmerking komen voor vergoeding van de planschade, maar ervoor kiezen om hun woning te verkopen.

Het college en de raad van Overbetuwe hebben de hoofdlijnen van de aankoopregeling vorig jaar al besproken. De nog openstaande vragen worden nu beantwoord en de financiële gevolgen van de regeling worden nu doorgerekend. De gemeente zal het voorstel voor de aankoopregeling naar verwachting voor de zomer afronden en dan ter besluitvorming aan het college en de Raad voorleggen. Op dat moment wordt duidelijk hoe de aankoopregeling er precies gaat uitzien.

Na het vaststellen van de aankoopregeling zullen de bewoners die voor deze regeling in aanmerking komen, worden geïnformeerd over deze regeling en de daarvoor opgestelde aankooptaxatie.