Uitspraak Raad van State over stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat de overheid een strenger stikstofbeleid moet voeren om de natuur beter te beschermen. Door deze uitspraken zijn veel (bouw)projecten in het hele land stil komen te liggen.

In het ontwerp-inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland is opgenomen dat de railterminal leidt tot stikstofuitstoot en dat gekeken wordt naar duurzame oplossingen om de stikstofuitstoot te verminderen. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State onderzoekt de provincie op dit moment of de railterminal gerealiseerd kan worden zonder extra stikstofneerslag op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden.