Omgevingsvergunning voor twee zonneparken Overbetuwe

De twee zonneparken die gepland zijn langs de A15 in Overbetuwe, zijn weer een stap dichterbij. De gemeente heeft inmiddels voor beide parken een omgevingsvergunning afgegeven.

ZonneparkAan de westkant van Overbetuwe, ten zuiden van Hemmen, wil Zonnepark Hemmen een zonnepark aanleggen van 20 hectare, met circa 65.000 zonnepanelen. Het gaat om een stuk grond tussen de Betuweroute en de Betuwelijn, parallel aan de A15.
Verder naar het oosten heeft Zonnepark Overbetuwe een zonnepark van 60 hectare in voorbereiding, met circa 200.000 panelen. Daar gaat het om de strook tussen de A15 en de Betuweroute, van knooppunt Valburg tot knooppunt Ressen.
De beide zonneparken samen kunnen de totale elektriciteitsbehoefte van alle Overbetuwse huishoudens opwekken.

Natuurcompensatie

Nu ze een omgevingsvergunning hebben voor de zonneparken, kunnen de initiatiefnemers een subsidieaanvraag doen bij de rijksoverheid. Als deze wordt verleend, kunnen de voorbereidingen voor de aanleg van de zonneparken beginnen. Wanneer ze klaar zijn, hangt van diverse factoren af. De verwachting is nu dat dat in 2022 zal zijn. Beide zonneparken zorgen voor een inpassing van de zonnepanelen in het landschap en leveren een bijdrage aan natuurcompensatie.
Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder: ‘Met de komst van deze twee zonneparken zetten we als Overbetuwe een grote stap naar verduurzaming van ons energiegebruik. Daarmee zijn we er zeker nog niet, maar als deze parken er liggen, zijn we een heel eind in de goede richting.’