Stand van zaken gebiedsmaatregelen november 2019

De afgelopen maanden zijn medewerkers van de gemeente Overbetuwe aan de slag gegaan met de wensen en suggesties van bewoners en andere belangstellenden voor het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout.

De provincie stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dit gebied.

In het voorjaar zijn er al diverse gesprekken geweest met de betrokken deelgroepen. De gemeente Overbetuwe is nu druk bezig de mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld te brengen. Daarbij gaat het onder meer om de verdere uitwerking van de kosten, de beschikbaarheid van de gronden en de medewerking van de grondeigenaren, en de ligging van bijvoorbeeld gasleidingen en elektriciteitskabels.

Dat is een complex proces, en de uitwerking kost meer tijd dan verwacht. Aanvankelijk was het de bedoeling de uitkomsten in oktober 2019 met de betrokken deelgroepen te bespreken. De inschatting is nu dat we dit in december 2019 kunnen doen. Daarna kunnen we keuzes maken voor de uiteindelijk uit te voeren maatregelen.