Stand van zaken gebiedsmaatregelen april 2020

Medewerkers van de gemeente Overbetuwe zijn al geruime tijd in gesprek met betrokken inwoners en andere belanghebbenden over mogelijke gebiedsmaatregelen voor de inrichting van het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. De provincie stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dit gebied. Gebiedsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van grondwallen, bospercelen, wandelpaden en natuurvriendelijke oevers.

De afgelopen maanden hebben medewerkers van de gemeente de mogelijkheden verder uitgewerkt en de financiële haalbaarheid verder getoetst. Aanwezigen hebben hun voorkeuren voor de diverse mogelijke maatregelen kunnen doorgeven aan de gemeente. De adviezen van de betrokkenen komen terug in de plannen of worden meegewogen door het college. Het gemeentebestuur kan nog steeds afwijken van de wens en de mening van de betrokkenen, maar moet daarvoor wel goede argumenten aandragen. 

Het is nu de planning dat het college eind mei een besluit neemt welke gebiedsmaatregelen gerealiseerd gaan worden. Direct aansluitend worden de gemeenteraad en de betrokken inwoners hierover geïnformeerd.