Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Railterminal Gelderland ter inzage. De NRD beschrijft het plan van aanpak voor het milieueffectrapport (MER). Ook beschrijft de NRD de alternatieven die in het milieueffectrapport met elkaar worden vergeleken. Belanghebbenden konden tijdens die periode een reactie geven op de NRD. Dit noemen we ook wel een zienswijze.

In totaal zijn er 47 zienswijzen ingediend. Op dit moment werkt de Provincie Gelderland aan een reactie hierop. De  provincie geeft antwoord op vragen en voorstellen voor aanpassingen van de aanpak van het milieueffectonderzoek. Deze antwoorden bundelt de provincie in een zogenaamde reactienota op de NRD.

Aangepast ontwerp-inpassingsplan

Naar verwachting stelt Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland deze  reactienota medio april 2020 vast en wordt dan openbaar gemaakt, zodat iedereen kennis kan nemen van de zienswijzen en wat daar in het kader van het milieueffectrapport (MER) mee wordt gedaan. Hierna wordt het Milieueffectonderzoek voor de Railterminal Gelderland opgesteld en het aangepaste ontwerp-inpassingsplan gemaakt. Medio 2020 neemt Gedeputeerde Staten een besluit over dit ontwerp-inpassingsplan. Het milieueffectrapport legt de Provincie Gelderland daarna samen met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage.

Inloopbijeenkomsten mogelijk op een andere manier

Normaal gesproken organiseert de provincie een inloopbijeenkomst  op het moment dat het milieueffectrapport samen met het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen ter inzage wordt gelegd. Mogelijk kan dat niet als er nog beperkingen gelden voor bijeenkomsten vanwege het coronavirus. Daarom beraden wij ons al op andere manieren om u de gelegenheid te geven vragen te stellen over én antwoord te krijgen op vragen over de stukken en procedures.