Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark Overbetuwe ter inzage

De plannen voor Zonnepark Overbetuwe, tussen de A15 en Betuweroute, direct ten westen van Knooppunt Valburg en tussen dit knooppunt en knooppunt Ressen, zijn een stap verder.

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft op 15 januari een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit zonnepark. De bijbehorende stukken liggen sinds donderdag 14 februari ter inzage, tot en met woensdag 27 maart. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe in Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur).