Planschaderegeling van de provincie

De provincie heeft een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om te adviseren over de voorzienbaarheidsdatum van de ontwikkeling van een railterminal en om te bepalen wie eventueel voor een tegemoetkoming in de planschade in aanmerking komen.

Planschade is waardevermindering van uw onroerend goed (woning, bedrijfspand of percelen) en/of vermindering van inkomen (voor bedrijven) door de komst van de RTG, ontsluitingsweg en aanpassing bestaande infrastructuur. Binnenkort ontvangen omwonenden waarvan wordt vermoed dat zij in aanmerking komen voor planschade een brief van de provincie. Hierin staat dat dit voor hen verder onderzocht gaat worden.

Voorzienbaarheidsdatum

De mensen die een brief krijgen, zijn geselecteerd omdat zij in de buurt van de RTG wonen én omdat ten tijde van de aankoop van hun huis of bedrijf, plannen voor de aanleg van een railterminal nog niet concreet genoeg waren. Dit was vóór 14 maart 2007, de zogenaamde voorzienbaarheidsdatum.