Planschaderegeling Provincie Gelderland

Zoals wij in juni jl. al meldden, hebben omwonenden die in de buurt van de Railterminal Gelderland wonen een brief gekregen van provincie Gelderland over mogelijke vergoeding van planschade. Daarin staat dat voor hen verder onderzocht wordt of zij voor een vergoeding van planschade in aanmerking komen.

Begin oktober zijn de eerste huis- en bedrijfsbezoeken en zogenaamde hoorzittingen daarvoor gestart. Deze worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie.

Naar verwachting ontvangen de betrokkenen rondom de Kerst  het concept-advies van de planschadecommissie, waarop betrokkenen kunnen reageren. Na verwerking van de reacties brengt de planschadecommissie een definitief advies uit. Op basis van dit advies zal de provincie Gelderland een voorstel voor de vergoeding van de eventuele planschade aan betrokkenen doen. De daadwerkelijke uitbetaling vindt plaats na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan.