Concept-advies planschade bekend

De afgelopen maanden heeft onafhankelijk adviesbureau SOAZ onderzoek gedaan naar woningen die mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van planschade vanwege de aanleg van de Railterminal Gelderland. Zestien adressen hebben inmiddels een concept-advies voor een vergoeding van planschade ontvangen.

Veertig adressen namen deel aan het onderzoek. Dit bestond uit een bijeenkomst waar vragen werden gesteld en een taxatie. Alle veertig deelnemers hebben een conceptadvies gekregen. Zestien adressen daarvan ontvingen een concept-advies voor een vergoeding van planschade.  Alle deelnemers krijgen nu de tijd om op de planschadebeoordeling te reageren. Pas als het inpassingsplan RTG wordt vastgesteld, volgt er een definitief aanbod. Op de website https://www.gelderland.nl/RTG (link werkt niet meer) vindt u relevante onderzoeken die gedaan zijn in het kader van het planschade-onderzoek.