Plan voor LNG-verkoop bij tankstation Park15 ter inzage

Voor de locatie Rietgraaf 13 in Oosterhout ligt tot en met 4 november 2020 het bestemmingsplan ter inzage dat de gemeenteraad van Overbetuwe op 8 september 2020 heeft vastgesteld. Het plan maakt de realisatie van de verkoop van LNG-brandstof bij het bestaande Shell-tankstation juridisch-planologisch mogelijk. LNG-brandstof is een duurzaam alternatief voor diesel in het zware wegtransport.

U kunt het plan inzien op afspraak bij de informatiebalie van het gemeentehuis van Overbetuwe. U kunt het plan ook raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met donderdag 5 november 2020 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld als u een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad en belanghebbende bent. Als u belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, kunt u beroep instellen als u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze bij de gemeenteraad te hebben ingediend.

Het plan treedt in werking op 6 november 2020. Inwerkingtreding kan worden uitgesteld als naast het beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit is een bericht van de gemeente Overbetuwe.