Plan voor LNG-verkoop bij tankstation Park15

Voor de locatie Rietgraaf 13 in Oosterhout ligt tot en met 20 mei aanstaande een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de realisatie van de verkoop van LNG-brandstof bij het bestaande Shell-tankstation juridisch-planologisch mogelijk. LNG-brandstof is een duurzaam alternatief voor diesel in het zware wegtransport.

U kunt het plan raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (link niet meer beschikbaar). Tot en met woensdag 20 mei 2020 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven. Na 20 mei worden eventuele zienswijzen beantwoord. Vervolgens besluit het college of het plan voor vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan om over de vaststelling van bestemmingsplannen te besluiten.