Ontwerp-besluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage

In de periode van 21 maart tot en met 2 mei 2019 leggen Gedeputeerde Staten hun ontwerp-besluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage.

In verband met de reconstructie van de kruising Reethsestraat/Rijksweg Zuid, die nodig is voor de ontsluitingsweg naar de railterminal, worden met dit besluit hogere geluidwaarden vastgelegd voor drie omliggende woningen.  De betrokken bewoners ontvangen hiervan schriftelijk bericht. Belanghebbenden kunnen ook dit besluit inzien en eventueel hun zienswijze kenbaar maken. Bijzonderheden staan in de officiële kennisgeving.