Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage tot en met 19 februari 2020

In de vorige nieuwsbrief lieten we u weten dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland de ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de m.e.r.- procedure Railterminal Gelderland hebben vastgesteld.

De NRD is de eerste stap op weg naar het MilieuEffectRapport (MER). De NRD beschrijft wat er waarom wordt onderzocht voor de Railterminal Gelderland en hoe. Zo beschrijft de NRD het doel van de Railterminal en de alternatieven die in het milieueffectrapport met elkaar worden vergeleken. De alternatieven die eerder in de milieueffectenstudie uit 2017 zijn onderzocht, staan hier opnieuw centraal.

Ter inzage

Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 ligt de NRD ter inzage in het Huis der Provincie in Arnhem en bij het gemeentehuis in Overbetuwe. Ook op www.gelderland.nl/rtg-mer kunt u de documenten inzien (onder het kopje 'Fase 1, de voorbereiding') (de link werkt niet meer). 

U kunt uw reactie per brief richten aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, t.a.v. Programmering, Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl, beide onder vermelding van ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Railterminal Gelderland’, zaaknummer 2019-014783.