Keuze voor openbaar aanbesteden Railterminal Gelderland

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland kiezen voor het starten van een openbare aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van Railterminal Gelderland (RTG).

In een openbare aanbesteding kunnen marktpartijen inschrijven voor het realiseren en exploiteren van de railterminal. Hiermee hebben alle marktpartijen die geïnteresseerd zijn, de mogelijkheid om mee te doen.
Lees hier het persbericht van de provincie Gelderland