Inpassingsplan Railterminal Gelderland

Op dit moment is de provincie een inpassingsplan aan het maken, dit is een provinciaal bestemmingsplan.

Betrokkenen hebben hierop kunnen reageren en de provincie heeft 126 bezwaarschriften (zienswijzen) ontvangen van verschillende belanghebbenden. In het najaar van 2019 zal Provinciale Staten naar verwachting dit inpassingsplan vaststellen. De verwerking van de zienswijzen en beantwoording zijn een onderdeel van deze procedure. Pas na vaststelling van het inpassingsplan krijgen alle belanghebbenden een antwoord op hun ingestuurde zienswijze en kunnen zij zien hoe dit in het inpassingsplan is verwerkt.