Herinnering: ontwerp-inpassingsplan ter inzage tot en met 2 mei

Provincie Gelderland heeft een ontwerp-inpassingsplan gemaakt voor Railterminal Gelderland. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. Hier (www.gelderland.nl/rtg) kunt u het ontwerp-inpassingsplan met bijbehorende stukken bekijken. Iedereen kan van 21 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 reageren op het ontwerp-inpassingsplan.

De spelregels voor het indienen van zo’n reactie ('zienswijze') staan in de kennisgeving bij de stukken vermeld. Alle reacties worden beantwoord in een reactienota en leiden mogelijk tot aanpassingen van het inpassingsplan. Naar verwachting wordt in het najaar van 2019 het inpassingsplan aan Provinciale Staten voorgelegd voor vaststelling.