Gebiedsmaatregelen

In mei zijn er drie avonden geweest waarbij gemeente en betrokkenen samen hebben gewerkt aan de gewenste gebiedsmaatregelen.

Dit was de tweede ronde waarbij gemeente Overbetuwe en de omgeving bij elkaar zijn gekomen over dit onderwerp. In de komende maanden werkt de gemeente Overbetuwe de opbrengsten van de avonden verder uit. De planning is om in oktober 2019 weer met de omgeving in gesprek te gaan om een afweging te maken welke maatregelen uiteindelijk uitgevoerd gaan worden. Dit bereiden we voor met het kernteam, een vertegenwoordiging van de deelgebieden. Eind 2019 adviseren we het college over de te treffen maatregelen.