Effecten doortrekken A15 op afslag 38 onderzocht

Na een toezegging aan de raad heeft de gemeente Overbetuwe bureau Goudappel Coffeng gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van de doortrekking van de A15 op het verkeer in Overbetuwe.

Goudappel Coffeng heeft de situatie in 2027 bekeken mét en zonder doortrekking van de A15. Hieruit blijkt dat op bijna alle wegen in de gemeente Overbetuwe het verschil kleiner is dan 500 motorvoertuigen meer of minder per etmaal, en/of kleiner is dan 5 procent, behalve op de Rijksweg Noord. Ook op de aansluiting 38 Elst/Oosterhout heeft de doortrekking van de A15 effect. Het effect is niet groot maar wel zichtbaar, aldus Goudappel Coffeng. Meer informatie over de effecten.