Eerste deelsessies over gebiedsmaatregelen: gevarieerde gesprekken

Op 12, 13 en 14 februari vonden de eerste deelsessies plaats over gebiedsmaatregelen voor het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout.

Het waren drie gevarieerde avonden, met goede gesprekken. Kritisch, maar wel met begrip over en weer voor elkaars belangen, ook tussen bezoekers onderling. De presentatie die tijdens de avond is getoond, vindt u hier.
Tijdens deze drie avonden heeft zich ook een kernteam gevormd uit de aanwezigen. Dit kernteam blijft tijdens het proces betrokken bij de stappen die gemeente neemt, om te toetsen of de opbrengst van de avonden op de juiste manier wordt geïnterpreteerd.

Informatiememo

De gemeente gaat nu aan de slag met de zaken die de aanwezigen tijdens de avonden hebben besproken en als huiswerk hebben meegegeven. Denk daarbij aan geactualiseerde kaarten en antwoorden op technische vragen over bijvoorbeeld de geluidwerende functie van grondwallen. Ook zorgt de gemeente samen met het kernteam voor een verbinding tussen de deelgebieden. Op basis van de avonden en het gesprek met het kernteam komt er een informatiememo voor de gemeenteraad om hen te informeren over de stand van zaken. Dit informatiememo bevat ook een beknopt verslag van de avonden. Het informatiememo publiceren we ook hier.
 
Via deze site en de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de vervolgstappen.

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een mail aan knoop38@overbetuwe.nl