Denkt u mee over het gebied rond Knoop38?

= De aanmeldtermijn voor dit traject is inmiddels verstreken =
Denkt u mee over maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout?

Rond afslag 38 van de A15 gebeurt veel. De A15 en de Betuweroute worden steeds drukker, er is een windmolenpark en er zijn plannen voor meer windmolens en een zonnepark. De provincie is van plan hier de railterminal Gelderland aan te leggen en bedrijventerrein Park15 groeit verder. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het gebied tussen Ressen, Elst, Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout en Nijmegen. De bundeling aan projecten en initiatieven noemen we  ook wel Knoop38, verwijzend naar de afslag in de A15.

Op initiatief van de provincie Gelderland is in 2017 voor dit gebied een concept-gebiedsvisie opgesteld, in samenspraak met een Klankbordgroep uit het gebied. Daarin staan ook de uitgangspunten voor verbetering van het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. Deze zogenoemde gebiedsmaatregelen moeten bijdragen aan een landschappelijke inpassing van de railterminal die de provincie Gelderland langs de Betuweroute gaat aanleggen. De gebiedsmaatregelen zijn verder gericht op het behoud en de versterking van dit landelijke gebied als groene ruimte in een verstedelijkte omgeving. De provincie stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de gebiedsmaatregelen.

De gemeente Overbetuwe gaat de uitvoering van deze gebiedsmaatregelen de komende tijd verder voorbereiden. Dat gebeurt nadrukkelijk in samenspraak met de omgeving. In het vervolgtraject gaat de gemeente de uitgangspunten uit deze visie verder uitwerken in deelsessies met inwoners en eigenaren. Tijdens een informatiebijeenkomst op 17 december, in Watergoed in Valburg, is het proces en de planning verder toegelicht.

Voor de deelsessies is het gebied opgedeeld in drieën: deelgebied A (noord-west: Eimeren, Valburg), deelgebied B (noord-oost: Reeth, Elst-Zuid) en deelgebied C (zuid: Slijk-Ewijk, Oosterhout).
LET OP: De aangegeven buitengrenzen op dit kaartje zijn niet keihard

De aanmeldtermijn voor de deelsessies is inmiddels verlopen.

deelgebieden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen over het traject kunt u stellen via knoop38@overbetuwe.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen Knoop38.