Concept-aankoopregeling woningen

Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe heeft de hoofdlijnen van een concept-aankoopregeling vastgesteld voor mensen die in het gebied rond de toekomstige railterminal wonen, en die volgens de wettelijke regels aantoonbaar schade van deze ontwikkeling ondervinden.

De aankoopregeling houdt in dat woningeigenaren die aan een aantal nadere voorwaarden voldoen, hun woning te koop kunnen aanbieden aan de gemeente. Zo moet de woning eerst gedurende een bepaalde termijn te koop hebben gestaan. De aankoopregeling was een van de voorwaarden die de gemeenteraad in oktober 2017 stelde om de gemeentelijke grondhouding ten aanzien van (onder andere) de railterminal  om te zetten van Nee, tenzij in Ja, mits.

Informatiememo voor gemeenteraad Overbetuwe over de aankoopregeling (pdf, 410 kb)

Daarnaast gaat de provincie Gelderland de mensen die op basis van een provinciale inventarisatie in aanmerking komen voor planschade, binnenkort zelf actief benaderen. Naar verwachting gebeurt dit voor de zomer. Dan wordt ook duidelijk welke invulling wordt gegeven aan de (wettelijke) eis dat de schade niet voorzienbaar moet zijn geweest.

De eigenaren die in aanmerking komen voor deze provinciale vergoeding, kunnen volgens de concept-aankoopregeling van de gemeente daarnaast ook kiezen voor de verkoop van hun woning aan de gemeente. Voor de taxatie van de woningen wordt een onafhankelijke taxatiecommissie voorgesteld.

De gemeentelijke aankoopregeling is nog niet volledig en nog niet definitief. Pas als de provinciale planschaderegeling bekend is, worden de mogelijke financiële gevolgen duidelijk die de aankoopregeling voor de gemeente kan hebben. Op basis daarvan gaat het college de aankoopregeling verder afronden en met de gemeenteraad bespreken. De regeling wordt naar verwachting in het najaar van 2019 definitief.