Behandeling zienswijzen

Op dit moment is Provincie Gelderland bezig met de beantwoording van de zienswijzen op het Inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland.

Voor sommige onderwerpen voert de provincie extra onderzoek uit, onder andere voor geluid en flora en fauna. Het vleermuizenonderzoek is bijvoorbeeld bijna afgerond. De antwoorden op de zienswijzen worden opgenomen in een reactienota. Deze nota maakt de provincie bij de vaststelling van het inpassingsplan openbaar. Voor de vaststelling van het inpassingsplan koerst de provincie op begin 2020. Op gelderland.nl/rtg (link werkt niet meer) kunt u het concept-inpassingsplan nog eens nalezen.