Afspraken Rijk en regio over Afslag 38

Jaarlijks maken Rijk en provincies afspraken over langjarige investeringen die nodig zijn om Nederland bereikbaar te houden via weg, water en spoor. Het jaarlijks overleg voor Oost-Nederland vond donderdag 21 november 2019 plaats. Voor Gelderland stonden er grote projecten op de agenda die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en het leefklimaat in onze regio, zoals Afslag 38 aan de A15.

Het project Afslag 38 bestaat uit verkeersmaatregelen die zorgen voor een prima ontsluiting van het gebied, voor goede doorstroming op de A15, voor een veilige route voor fietsers, met name scholieren, én voor een betere doorstroom van het openbaar vervoer.  De totale kosten van dit project worden geschat op 23 miljoen euro. Vanuit de regio, de provincie en gemeenten, wordt 50 procent van deze kosten bijgedragen. Het rijk heeft nu €5,25 miljoen hiervoor toegezegd. De regio is verheugd over de bijdrage die het Rijk heeft toegezegd en ziet dit als een volgende stap om samen met het Rijk te komen tot volledige dekking van de kosten van het project.