Aanvullende afspraken provincie en gemeente over Railterminal Gelderland

De bestuurders van provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe hebben gezamenlijk geconstateerd dat de overeenkomst die is opgesteld voor de ontwikkeling van de Railterminal Gelderland (RTG), niet meer past bij de huidige werkelijkheid. Daarom maken zij een aantal aanvullende afspraken. De colleges van Overbetuwe en de provincie hebben dit op 18 februari 2020 besloten.

Heldere rolverdeling

Aan de oorspronkelijke overeenkomst worden een aantal afspraken toegevoegd. Met deze aanvullende afspraken krijgt de gemeente Overbetuwe de vrijheid om een zelfstandige positie in te nemen ten opzichte van de railterminal. Dit met behoud van de beloofde compensatie voor het gebied en bewoners. Ook is afgesproken dat de bevoegdheid voor de omgevingsvergunning van de gemeente naar de provincie gaat. Deze toevoegingen zorgen voor een heldere rolverdeling tussen partijen, terwijl de afspraken voor het gebied en de omwonenden blijven bestaan.