Aanvraag voor tijdelijke wachtruimte DB Cargo Nederland

DB Cargo Nederland, een onderdeel van Deutsche Bahn, en één van de goederenvervoerders die de Betuweroute gebruiken, heeft bij de gemeente Overbetuwe een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een tijdelijke wachtruimte voor zijn machinisten.

Het verzoek van DB Cargo is om deze wachtruimte te plaatsen achter de bestaande groene wal, op het terrein van ProRail (CUP). De ruimte is bedoeld als op/overstappunt voor machinisten van de goederentreinen van DB Cargo.
De gevraagde ruimte is een portacabin van 3 bij 9 meter, en 2,80 meter hoog en bevat een wachtlokaal en sanitair.

De gemeente Overbetuwe buigt zich nu over de aanvraag.

De voorziening heeft een tijdelijk karakter: DB Cargo streeft ernaar dat deze wachtruimte in de toekomst kan worden opgenomen in het gebouw van de Railterminal Gelderland.

De wachtruimte is onderdeel van de bedrijfsvoering van het huidige CUP en staat los van de mogelijke komst van de Railterminal Gelderland.