2 en 3 april: inloopavonden inpassingsplan RTG

Op 2 en 3 april aanstaande houdt de provincie inloopavonden om bewoners en andere belanghebbenden en belangstellenden een goed beeld te geven van de inhoud van het ontwerp-inpassingsplan en de veranderingen ten opzichte van het voorontwerp van november 2018.

Er zijn kaarten van het ontwerp, de landschappelijke inpassing en de verkeersafwikkeling, er zijn animaties van de railterminal te bekijken en er is uitleg over het vervolg van de procedure. Ook zijn er medewerkers van de provincie aan wie u vragen kunt stellen, ook over het hogere waarde-besluit. U bent op een van beide avonden welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in Watergoed aan de Tielsestraat 129 in Valburg. Het zijn inloopavonden, dus u kunt zelf bepalen op welk tijdstip tussen 19.00 en 21.00 uur u de avonden bezoekt. Aanmelding vooraf is niet nodig.