Railterminal Gelderland en Knoop38

Rond afslag 38 van de A15 gebeurt veel. De A15 en de Betuweroute worden steeds drukker, er is een windmolenpark en er zijn plannen voor meer windmolens. De provincie is van plan hier de railterminal Gelderland aan te leggen en bedrijventerrein Park15 groeit verder. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het gebied tussen Ressen, Elst, Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout en Nijmegen.

Reden voor de provincie Gelderland en de gemeenten Overbetuwe en Nijmegen om deze ontwikkelingen in samenhang op te pakken. Welke knelpunten zijn er, hoe kunnen we die het beste oplossen met oog voor alle, soms tegenstrijdige belangen? En hoe kunnen we zorgen dat de diverse projecten waar mogelijk ook van elkaar kunnen profiteren? Hoe stemmen we de bouwwerkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af? De bundeling aan projecten en initiatieven noemen we Knoop38, verwijzend naar de afslag in de A15.

Voor de diverse projecten gelden verschillende looptijden, bijvoorbeeld vanwege verschillen in complexiteit en beschikbare financiering. Bewoners en andere belanghebbenden worden per project op verschillende manieren betrokken. Om de samenhang te bewaken, zijn vanuit de gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland een programma-coördinator en een omgevingsmanager aangesteld. Zij zorgen ervoor dat de diverse trajecten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn, en dat er bij de voortgang zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners.

De komende tijd zullen we op deze pagina steeds meer informatie toevoegen over de voortgang van deze projecten. Deze powerpointpresentatie van de informatieavond over Knoop38 van 14 maart 2018 (pdf, 3,2 MB) geeft een overzicht van alle trajecten die lopen, de samenhang en de stand van zaken op dit moment.

Meer informatie/contact

Als u meer informatie wilt over Knoop38, kunt een mail sturen aan het mailadres knoop38@overbetuwe.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Knoop38? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Vragen en antwoorden

Een overzicht van veelgestelde vragen, en van vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavonden.

Actueel

Relevante documenten