Centrumplan Heteren

We gaan in Heteren de Flessestraat-Noord en de Kastanjelaan-Oost opnieuw inrichten en verkeersmaatregelen treffen op de Randwijkse Rijndijk. Dit doen we om de verkeersveiligheid te verbeteren, het openbare gebied mooier in te richten en om Heteren voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering. Om hittestress tegen te gaan worden meer bomen geplant en het rioleringssysteem wordt uitgebreid om hoosbuien te kunnen verwerken.

De plannen voor herinrichting van de Flessestraat en de Kastanjelaan hebben officieel ter inzage gelegen. Tot 3 juni 12.00 uur konden mensen een reactie geven op het voorlopig ontwerp. Vanwege de coronamaatregelen kon dat tijdens een belochtend en op afspraak om ook de stukken te kunnen bekijken.

De documenten van het voorlopig ontwerp die ter inzage hebben gelegen:

Hoe gaat het verder

Van alle reacties (deze maken we anoniem) maken we een document dat openbaar wordt. We bekijken als gemeente of we uw reactie kunnen verwerken in de plannen die er nu liggen. Intussen hebben we het werk na een aanbesteding gegund aan aannemer NTP. De gemeente en NTP werken het plan in een bouwteam samen verder uit en NTP gaat de uitvoering op zich nemen. De planning is dat ze hier na de zomervakantie (begin september) mee beginnen; vanaf 22 juni verleggen Vitens en Liander eerst de kabels en leidingen.

Presentatie ontwerp terugkijken

Er zijn ook plannen voor een nieuw dorpscentrum in Heteren. U kunt die bekijken via www.hartvanheteren.nl. Daar vindt u een presentatie over het bouwplan van appartementen, woningen en winkels en de inrichting van de wegen rondom het nieuwe dorpshart. In die presentatie wordt ook het ontwerp van de reconstructie van de Flessestraat en de Kastanjelaan toegelicht.

Op de hoogte blijven

Via een gezamenlijke nieuwsbrief van aannemer NTP en gemeente houden we aanwonenden en andere belangstellenden op de hoogte van de voortgang. De eerste nieuwsbrief is 18 juni bij uitzondering in heel Heteren bezorgd. Wilt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen, stuur dan een berichtje naar Henk Bos, de omgevingsmanager van NTP, h.bos@ntp.nl.