Woningbouw Driel Zuidoost

Om aan de woonbehoefte in Driel te voldoen, gaat de gemeente het weiland aan de Dorpsstraat ontwikkelen tot een nieuwe wijk. In die wijk komt ook nieuwbouw voor basisschool De Meeuwenberg.

De gemeente kocht samen met Van Wanrooij Projectontwikkeling in 2018 de gronden aan. We willen op deze manier voor 2 doelen een oplossing bieden.

  1. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren en woningen voor ouderen.
  2. Basisschool De Meeuwenberg is uit zijn jasje gegroeid. Ook is het schoolgebouw verouderd.

Aanmelden nieuwsbrief Driel Zuidoost

Laatste nieuws

De eerste stap is het maken van een  ontwikkelvisie  voor het gebied. Deze geeft een beeld van hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. Burgemeester en wethouders hebben op 7 december 2021 de Ontwikkelvisie Driel Zuidoost (pdf, 23 MB) vastgesteld. Het geeft in woord en beeld duidelijkheid over de randvoorwaarden en uitgangspunten waaraan het toekomstige woongebied moet voldoen. Welke functies komen er in het gebied? Denk bijvoorbeeld aan woningen, parkeerplaatsen, groen en de ligging van de basisschool. Hieronder 4 belangrijke uitgangspunten:

  • 30% van het totale aantal woningen wordt sociale huurwoning.
  • Basisschool De Meeuwenberg wordt verplaatst naar de woonwijk en komt dichtbij de sportaccommodaties te liggen.
  • Door de woonwijk komt een vrij liggend fietspad.
  • Aan de oostkant komt een natuurlijke overgang naar het landschap ernaast.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep heeft meegedacht over de Ontwikkelvisie. In deze groep zitten vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven, sportvereniging en de school.

Vervolgstappen

Nadat de gemeenteraad in februari 2022 heeft beslist over de Ontwikkelvisie, is de volgende stap het maken van het inrichtingsplan. Ook starten er onderzoeken voor wijziging van het bestemmingsplan. Het plan is om het voorontwerp bestemmingsplan in het tweede kwartaal 2022 ter inzage te leggen. Alle belanghebbenden kunnen dan hun mening geven over het plan. Het duurt nog zeker tot 2023 voordat de bouw start. Hiervan is nog geen goede planning te geven.