Nieuwbouw woningen Driel Zuidoost

Om aan de woonbehoefte in Driel te voldoen, wordt het weiland aan de Dorpsstraat ontwikkeld tot een nieuwe wijk. In die wijk komt ook nieuwbouw voor basisschool De Meeuwenberg. Voor het gebied wordt eerst een ontwikkelvisie gemaakt.

In Driel is er vooral behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Daarnaast is basisschool De Meeuwenberg uit zijn jasje gegroeid en zit in een verouderd pand. De gemeente heeft samen met Van Wanrooij Projectontwikkeling de gronden aangekocht om voor beide zaken een oplossing te bieden.

 

Nieuws

Op 1 september 2020 organiseerden de gemeente en Van Wanrooij een startbijeenkomst. Daar vertelde vooral het ingehuurde bureau Urban Jazz hoe ze komen tot de ontwikkelvisie voor het gebied.
Bekijk de volledige presentatie van de startbijeenkomst (ppt, 22 MB)

Eerste stap: ontwikkelvisie

De eerste stap in het proces is het maken van een ontwikkelvisie voor het gebied. Van Wanrooij en de gemeente hebben het bureau Urban Jazz ingehuurd om deze ontwikkelvisie te maken. Hun voorstellen worden besproken met een nog samen te stellen klankbordgroep. We hopen dat aan die klankbordgroep zoveel mogelijk verschillende groepen deelnemen: aanwonenden, sportvereniging, bedrijven, de school.

Globale planning

Eind september/oktober 2020   Klankbordgroep bijeenkomst over ontwerpkeuzes
Eind oktober/november 2020  Klankbordgroep presentatie concept ontwikkelvisie
Januari 2021  Vaststellen ontwikkelvisie in B&W
Februari 2021 Vaststellen ontwikkelvisie in gemeenteraad
Februari/maart 2021 Presentatie ontwikkelvisie in publieksbijeenkomst

Plangebied Driel Zuidoost


Vervolgstappen

Als de ontwikkelvisie er ligt – het vlekkenplan dat aangeeft wat ongeveer op welke plek komt – kunnen de plannen voor de woningen en de school worden uitgewerkt. Ook is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en krijgen we te maken met de nieuwe omgevingswet. Het duurt dus nog zeker tot 2023 voordat er gebouwd wordt. Hiervan is nog geen goede voorspelling te geven.