Nieuwbouw woningen Driel Zuidoost

Om aan de woonbehoefte in Driel te voldoen, gaat de gemeente het weiland aan de Dorpsstraat ontwikkelen tot een nieuwe wijk. In die wijk komt ook nieuwbouw voor basisschool De Meeuwenberg. De eerste stap is het maken van een ontwikkelvisie voor het gebied. Een ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien.

Om aan de woonbehoefte in Driel te voldoen, gaat de gemeente het weiland aan de Dorpsstraat ontwikkelen tot een nieuwe wijk. In Driel is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren en woningen voor ouderen. Daarnaast is basisschool De Meeuwenberg uit zijn jasje gegroeid en is het schoolgebouw verouderd. De gemeente kocht samen met Van Wanrooij Projectontwikkeling in 2018 de gronden aan om voor beide doelen een oplossing te bieden. 

Laatste nieuws

Burgemeester en wethouders hebben op 7 december 2021 de Ontwikkelvisie Driel Zuidoost (pdf, 23 MB) vastgesteld. Een ontwikkelvisie geeft in woord en beeld duidelijkheid over de randvoorwaarden en uitgangspunten waaraan het toekomstige woongebied moet voldoen. Welke functies komen er in het gebied? Denk bijvoorbeeld aan woningen, parkeerplaatsen, groen en de ligging van de basisschool. Hieronder 4 belangrijke uitgangspunten:

  • 30% van het totale aantal woningen wordt sociale huurwoning.
  • Basisschool De Meeuwenberg wordt verplaatst naar de woonwijk en komt dichtbij de sportaccommodaties te liggen.
  • Door de woonwijk komt een vrij liggend fietspad.
  • Aan de oostkant komt een natuurlijke overgang naar het landschap ernaast.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep heeft meegedacht over de Ontwikkelvisie. In deze groep zitten vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven, sportvereniging en de school.

Vervolgstappen

Nadat de gemeenteraad in februari 2022 heeft beslist over de Ontwikkelvisie, is de volgende stap het maken van het inrichtingsplan. Ook starten er onderzoeken voor wijziging van het bestemmingsplan. Het plan is om het voorontwerp bestemmingsplan in het tweede kwartaal 2022 ter inzage te leggen. Alle belanghebbenden kunnen dan hun mening geven over het plan. Het duurt nog zeker tot 2023 voordat de bouw start. Hiervan is nog geen goede planning te geven.