Nieuwbouw woningen Driel Zuidoost

Om aan de woonbehoefte in Driel te voldoen, gaat de gemeente het weiland aan de Dorpsstraat ontwikkelen tot een nieuwe wijk. In die wijk komt ook nieuwbouw voor basisschool De Meeuwenberg. De eerste stap is het maken van een ontwikkelvisie voor het gebied. Een ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien.

In Driel is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Daarnaast is basisschool De Meeuwenberg uit zijn jasje gegroeid en zit in een verouderd pand. De gemeente heeft samen met Van Wanrooij Projectontwikkeling de gronden aangekocht om voor beide zaken een oplossing te bieden. 

Nieuws

Op 1 september 2020 organiseerden de gemeente en Van Wanrooij een startbijeenkomst. Daar vertelde het bureau Urban Jazz hoe ze komen tot de ontwikkelvisie voor het gebied (pdf, 36,4 MB).

Bekijk de volledige presentatie van de startbijeenkomst (ppt, 22 MB)

Eerste stap: ontwikkelvisie

De eerste stap in het proces is het maken van een ontwikkelvisie voor het gebied. Een ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. Van Wanrooij en de gemeente hebben het bureau Urban Jazz gevraagd om deze ontwikkelvisie te maken. Hun voorstellen worden besproken met een klankbordgroep die reeds is samengesteld. In de klankbordgroep zit een gezelschap van aanwonenden, sportvereniging, bedrijven en de school.

Op 1 en 15 december 2020 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met de klankbordgroep. In deze bijeenkomsten is besproken hoe de nieuwe woonwijk er uit zou kunnen komen te zien. Hierbij is aandacht geschonken aan de ligging van de woningen, de wegen, het groen, het water en de school. Er zijn telkens verschillende opties voorgelegd aan de klankbordgroep waar op gereageerd kon worden. De inbreng van de klankbordgroep, wordt vertaald in de ontwikkelvisie.

Globale planning

April 2021  Klankbordgroep presentatie concept ontwikkelvisie
Mei 2021  Vaststellen ontwikkelvisie in college B&W
September 2021  Vaststellen ontwikkelvisie in gemeenteraad
September/oktober 2021 Presentatie ontwikkelvisie in publieksbijeenkomst
   

Plangebied Driel Zuidoost


Vervolgstappen

Als de ontwikkelvisie klaar is, volgt een uitwerking van de  plannen voor de woningen en de school. Ook is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en krijgen we te maken met de nieuwe omgevingswet. Het duurt daarom nog zeker tot 2023 voordat de bouw start. Hiervan is nog geen goede planning te geven.