Nieuwbouw voor Over Betuwe College Elst

Het Over Betuwe College (OBC) Elst heeft een nieuw schoolgebouw nodig. Dit nieuwe pand komt in de Vinkenhof in Elst te staan, in de hoek tussen de Bussel en de Kraaiekamp. De gemeente bereidt de bouw van de school voor. De school zelf is verantwoordelijk voor de nieuwbouw. De bouw duurt van begin 2020 tot de zomer van 2021.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief >>

Heeft u geen e-mailadres? Bel dan met Hester Raats om u aan te melden voor de gedrukte versie, telefoon 14 0481.

Nieuws

Contact

Uw vragen en/of opmerkingen kunt u stellen aan projectmanager Carla van der Biezen via telefoon 14 0481.

Meer informatie

Planning

Collegebesluit nieuwbouw OBC Elst 2014
Reservering budget 2017 en begin 2018
Verkeersstudie voorjaar 2018
Stedenbouwkundige visie zomer 2018
Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (inspraak mogelijk) najaar/winter 2018
Start aanbesteding bouw school  januari 2019
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage (zienswijzen mogelijk) zomer 2019
Beeldkwaliteitsplan ter inzage (zienswijzen mogelijk)  zomer 2019
Voorlopig ontwerp schoolgebouw  zomer 2019
Gunning opdracht bouw school  eind 2019
Ontwerp school definitief eind 2019
Bestemmingsplan definitief  voorjaar 2020
Bouw van de school 2020 – 2021
School in gebruik  zomer 2021

Huidige schoolgebouwen zijn verouderd

OBC Elst beschikt over 2 gebouwen uit de jaren '60  van de vorige eeuw. De verouderde installaties en faciliteiten van de bestaande gebouwen sluiten niet meer aan bij het hedendaagse onderwijs. Daarnaast is OBC Elst in de afgelopen jaren sterk gegroeid in leerlingenaantallen. De prognoses laten zien dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. De gemeente neemt daarin, als eigenaar van de beide gebouwen, haar verantwoordelijkheid.

Klankbordgroep

Voor dit project is een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep heeft de verkeersstudie, de stedenbouwkundige visie en het ontwerp van het openbare gebied beoordeeld. Het laatste overleg met de klankbordgroep was op 9 september 2019. Hieronder vindt u de verslagen van het overleg met de klankbordgroep:

Documenten

Archief nieuwsbrieven