Nieuwbouw voor Over Betuwe College Elst

Het Over Betuwe College (OBC) Elst heeft een nieuw schoolgebouw nodig. Dit nieuwe pand komt in de Vinkenhof in Elst te staan, in de hoek tussen de Bussel en de Papekamp. De gemeente bereidt de bouw van de school voor. De school zelf is verantwoordelijk voor de nieuwbouw.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de nieuwbouw en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Contact

Uw vragen en/of opmerkingen kunt u stellen aan projectmanager Carla van der Biezen via telefoon 14 0481.

Nieuws

Meer informatie

Huidige schoolgebouwen zijn verouderd

OBC Elst beschikt over twee gebouwen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. De verouderde installaties en faciliteiten van de bestaande gebouwen sluiten niet meer bij de omgeving waarbinnen het hedendaagse onderwijs vorm moet krijgen. Daarnaast is OBC Elst in de afgelopen jaren sterk gegroeid in leerlingenaantallen. De prognoses laten zien dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. De gemeente neemt daarin, als eigenaar van de beide gebouwen, haar verantwoordelijkheid. Daarom is in afstemming met OBC Elst een voorkeurslocatie voor vervangende nieuwbouw gevonden: De Vinkenhof in Elst, in de hoek tussen de Bussel en de Papekamp.

Klankbordgroep

Voor dit project is een klankbordgroep samengesteld. Deze groep bestaat uit Wout Eisink, Leo Lamboo, René Schuiling, Karin Mazereeuw, René Hillebrink, Nelleke Stommen, Robert Flipsen, Jan Hommes en Hans Smelt.
Hieronder vindt u de verslagen van het overleg met de klankbordgroep:

Documenten