Nieuwbouw voor Over Betuwe College Elst

Het Over Betuwe College (OBC) Elst heeft een nieuw schoolgebouw nodig. Dit nieuwe pand komt in de Vinkenhof in Elst te staan, in de hoek tussen de Bussel en de Kraaiekamp. De gemeente bereidt de bouw van de school voor. De school zelf is verantwoordelijk voor de nieuwbouw. De bouw duurt van begin 2020 tot de zomer van 2021.

Aanmelden voor nieuwsbrief OBC Elst

Het is nodig dat u zich opnieuw aanmeldt voor de nieuwsbrief. Tot nu toe verzorgde de gemeente de nieuwsbrief. De school heeft het stokje overgenomen. Wij mogen de adressen niet aan hen geven. Daarom is aanmelden voor de nieuwsbrief vanuit de school noodzakelijk om op de hoogte te blijven van dit project.

Nieuws

Contact

Uw vragen en/of opmerkingen aan de gemeente kunt u stellen aan projectmanager Carla van der Biezen via telefoon 14 0481. Uw vragen over de bouw kunt u stellen aan de school of aan de aannemer.

Meer informatie

Wandelrondje rondom projectlocatie 

Voor ieders veiligheid wordt de projectlocatie deels afgesloten. Dit betekent o.a. dat het deel van het half-verhard pad langs de Elsterveldsche zeeg dat binnen de projectlocatie valt gedurende de werkzaamheden (tijdelijk) afgesloten zal zijn. Mogelijk heeft dit voor u gevolgen voor uw dagelijkse wandeling of rondgang met uw hond. Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie voor u is en dat dit aanpassing van de dagelijkse routine vraagt. Toch vragen wij hiervoor uw begrip. Er zal de komende weken veel grondverzet plaatsvinden, waardoor veel grote voertuigen af en aan zullen rijden. Voor de veiligheid van u als wandelaar (en uw hond) maar ook gezien de regels die in acht genomen moeten worden op een bouwplaats zijn wij genoodzaakt dit gedeelte af te sluiten We zullen gedurende het werk bekijken of het mogelijk en veilig is deze route weer toegankelijk te maken. Ook al is het rondje wandelen nu afgesloten, de projectlocatie is wel via de andere zijde voor voetgangers te benaderen. Dus de hond uitlaten of een wandeling maken kan nog altijd langs de Elsterveldsche zeeg, zij het niet “rond”, maar “heen en terug”.

Planning

Collegebesluit nieuwbouw OBC Elst 2014
Reservering budget 2017 en begin 2018
Verkeersstudie voorjaar 2018
Stedenbouwkundige visie zomer 2018
Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (inspraak mogelijk) najaar/winter 2018
Start aanbesteding bouw school  januari 2019
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage (zienswijzen mogelijk) zomer 2019
Beeldkwaliteitsplan ter inzage (zienswijzen mogelijk)  zomer 2019
Voorlopig ontwerp schoolgebouw  zomer 2019
Gunning opdracht bouw school  eind 2019
Ontwerp school definitief eind 2019
Bestemmingsplan definitief  voorjaar 2020
Bouw van de school 2020 – 2021
School in gebruik  zomer 2021

Huidige schoolgebouwen zijn verouderd

OBC Elst beschikt over 2 gebouwen uit de jaren '60  van de vorige eeuw. De verouderde installaties en faciliteiten van de bestaande gebouwen sluiten niet meer aan bij het hedendaagse onderwijs. Daarnaast is OBC Elst in de afgelopen jaren sterk gegroeid in leerlingenaantallen. De prognoses laten zien dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. De gemeente neemt daarin, als eigenaar van de beide gebouwen, haar verantwoordelijkheid.

Klankbordgroep

Voor dit project was er een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep heeft de verkeersstudie, de stedenbouwkundige visie en het ontwerp van het openbare gebied beoordeeld. Het laatste overleg met de klankbordgroep was op 9 september 2019. Hieronder vindt u de verslagen van het overleg met de klankbordgroep:

Documenten

Archief nieuwsbrieven