Multifunctionele accommodatie Randwijk

Nieuwbouw accommodaties Randwijk, inclusief accommodatie van voetbalvereniging EMM.

Aanleiding

In 2014 en 2015 zijn diverse gesprekken gevoerd tussen gemeente Overbetuwe, voetbalvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) en Randwijks Hof over de toekomst van de accommodaties in Randwijk.  De accommodatie van EMM was in zeer slechte staat. Het gaat hierbij zowel om de kleedkamers als om de kantine. De gemeente Overbetuwe heeft voor de kleedkamers in 2015 een nulmetingsonderzoek gedaan. De  conclusie van dit onderzoek: nieuwbouw was aan te bevelen boven renovatie. Omdat ook de kantine in deplorabele staat verkeerde, lag het voor de hand deze direct mee te nemen in de nieuwbouw.  Randwijks Hof bleek een gedateerd gebouw met een zekere kwetsbaarheid op de (middel)lange termijn. Daarbij kwam dat het dorpshuis al een periode op een laag pitje draaide.

Dit leidde er toe dat EMM, Randwijks Hof, schietvereniging de Treffers en het peutercentrum zijn gaan praten over een gezamenlijk nieuw gebouw. Deze organisaties zagen grote voordelen in de realisering van een multifunctionele accommodatie (MFA) waarin alle huidige en toekomstige gebruikers van het dorpshuis samen met EMM onderdak vinden.

Planvorming

Architectenbureau E.V.A. heeft in overleg met EMM en Randwijks Hof in februari 2018 een definitief ontwerp opgesteld. Het ontwerp is sterk geïnspireerd op een voormalige woninglocatie voor Molukkers in Randwijk en bevat twee verdiepingen. De kelder-souterrain bevat 7 schietbanen en 6 kleedkamers. De begane grond heeft een grote en een kleine horecaruimte en een peuterspeelzaal. Op deze verdieping is ook ruimte voor een terras.

Besluitvorming

De raad besloot in maart 2017 mee te werken aan de realisatie van een MFA Randwijk door een krediet beschikbaar te stellen van circa € 1,8 mln.  Met de realisatie van het MFA Randwijk ontstaat een gebouw waar sport, cultuur en verenigingsleven samenkomen hetgeen de samenhang in en de levensvatbaarheid van Randwijk vergroot. Deze accommodatie levert een bijdrage aan de Overbetuwse duurzaamheidsambitie. De exploitatie en het beheer van het MFA Randwijk wordt geborgd door de huidige gebruikers. Niettemin is de realisatie van een dergelijk gebouw niet mogelijk zonder een bijdrage van de gemeente.

In november 2018 heeft de raad de financiële bijdrage met circa € 300.000 verhoogd. Sterk gestegen bouwkosten lagen aan dit besluit ten grondslag.  

Uitvoering

EMM, de schietvereniging de Treffers en Randwijks Hof hebben stichting De Haar opgericht die het MFA Randwijk bouwt en gaat exploiteren. Eind 2018 heeft stichting De Haar aangaande de bouw en de exploitatie een overeenkomst gesloten met de gemeente Overbetuwe.

Met de bouw van het MFA is in maart 2019 gestart. De stichting De Haar heeft de aannemers Prefit en De Boer daartoe opdracht gegeven. Oplevering van het nieuwe gebouw is gericht op eind 2019, begin 2020.  

(Bouw)tekeningen

Inrichtingsschets

Het gebouw

Kelder - souterrain

Begane grond