Multifunctionele accommodatie Randwijk tot en met 2020

Het maken van een nieuw gebouw waarin alle huidige en toekomstige gebruikers van het dorpshuis samen met EMM onderdak vinden.

Nieuws

EMM, de schietvereniging de Treffers en Randwijks Hof hebben stichting De Haar opgericht. Deze nieuwe stichting gaat het gebouw gaat leiden. De bouw is in maart 2019 gestart. De stichting De Haar heeft de aannemers Prefit en De Boer opdracht hiervoor gegeven. Oplevering van het nieuwe gebouw is gericht op eind 2019, begin 2020. 

(Bouw)tekeningen