MFA Randwijk

In Randwijk komt een nieuw gebouw. De bouw duurt van maart 2019 tot en begin 2020. In het gebouw krijgen alle huidige en toekomstige gebruikers van het dorpshuis samen met voetbalvereniging E.M.M. een plek.

Aanleiding

In 2014 en 2015 zijn diverse gesprekken gevoerd tussen gemeente Overbetuwe, voetbalvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) en Randwijks Hof over de toekomst van de accommodaties in Randwijk.  De accommodatie van EMM was in zeer slechte staat. Het gaat hierbij zowel om de kleedkamers als om de kantine. De gemeente Overbetuwe heeft voor de kleedkamers in 2015 een nulmetingsonderzoek gedaan. De  conclusie van dit onderzoek: nieuwbouw, boven renovatie, was aan te bevelen. Omdat ook de kantine in deplorabele staat verkeerde, lag het voor de hand deze direct mee te nemen in de nieuwbouw.  Randwijks Hof bleek een gedateerd gebouw met een zekere kwetsbaarheid op de (middel)lange termijn. Daarbij kwam dat het dorpshuis al een periode op een laag pitje draaide.

Dit leidde er toe dat EMM, Randwijks Hof, schietvereniging de Treffers en het peutercentrum zijn gaan praten over een gezamenlijk nieuw gebouw. Deze organisaties zagen grote voordelen in de realisering van een multifunctionele accommodatie (MFA) waarin alle huidige en toekomstige gebruikers van het dorpshuis samen met EMM onderdak vinden.

Planvorming

Architectenbureau E.V.A. heeft in overleg met EMM en Randwijks Hof in februari 2018 een definitief ontwerp opgesteld. Het ontwerp is sterk geïnspireerd op een voormalige woninglocatie voor Molukkers in Randwijk en bevat twee verdiepingen. De kelder-souterrain bevat 7 schietbanen en 6 kleedkamers. De begane grond heeft een grote en een kleine horecaruimte en een peuterspeelzaal. Op deze verdieping is ook ruimte voor een terras.

Besluitvorming

De raad besloot in maart 2017 mee te werken aan de realisatie van een MFA Randwijk door een krediet beschikbaar te stellen van circa € 1,8 mln.  Met de realisatie van het MFA Randwijk ontstaat een gebouw waar sport, cultuur en verenigingsleven samenkomen hetgeen de samenhang in en de levensvatbaarheid van Randwijk vergroot. Deze accommodatie levert een bijdrage aan de Overbetuwse duurzaamheidsambitie. De exploitatie en het beheer van het MFA Randwijk wordt geborgd door de huidige gebruikers. Niettemin is de realisatie van een dergelijk gebouw niet mogelijk zonder een bijdrage van de gemeente.

In november 2018 heeft de raad de financiële bijdrage met circa € 300.000 verhoogd. Sterk gestegen bouwkosten lagen aan dit besluit ten grondslag.  

Uitvoering

EMM, de schietvereniging de Treffers en Randwijks Hof hebben stichting De Haar opgericht die het MFA Randwijk bouwt en gaat exploiteren. Eind 2018 heeft stichting De Haar aangaande de bouw en de exploitatie een overeenkomst gesloten met de gemeente Overbetuwe.

Met de bouw van het MFA is in maart 2019 gestart. De stichting De Haar heeft de aannemers Prefit en De Boer daartoe opdracht gegeven. Oplevering van het nieuwe gebouw is gepland op 1 maart 2020.

Helaas heeft de Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO) aangegeven dat de peuterspeelzaal Ukkepuk niet verhuist naar het toekomstige MFA Randwijk maar zich aansluit bij het peutercentrum Woutertje Plas te Zetten. Financiële argumenten liggen hieraan ten grondslag.  De vrijvallende ruimte kan nu een andere functie krijgen. Op dit moment is niet duidelijke welke.

Toekomst Randwijks Hof

Met het verhuizen van de functies van Randwijks Hof naar de multifunctionele accommodatie komt dorpshuis Randwijks Hof volgend jaar vrij. Medio 2019 is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een herontwikkeling op deze locatie. De gemeente heeft de voorkeur uitgesproken voor een woonfunctie op deze locatie, maar een bedrijfsfunctie is mogelijk ook denkbaar. Op dit moment worden de randvoorwaarden opgesteld voor de herontwikkeling, waarna de locatie begin 2020 op de markt gezet zal worden.

Meer informatie

Tekeningen en plattegronden