MFA Valburg

In juni 2021 is het nieuwe MFC ‘t Knooppunt in Valburg opgeleverd. De komende periode zal het Molenhoekplein opnieuw worden ingericht. Het huidige ’t Kriekske verliest haar functie. Voor deze locatie zoeken we een andere bestemming.

Meer informatie

Nieuwe inrichting Molenhoekplein

De achterkant van het terrein (tussen 't Knooppunt en het fietspad) wordt nu aangelegd en is naar verwachting begin juli 2021 klaar. Er komt onder andere een terras, ruimte om fietsen te stallen en er wordt plaats gemaakt voor een gazon en beplanting. Ook komt er tussen het terras van het MFC en Het Wapen een looppad. 

De voorkant (het voormalige bouwterrein aan de kant van het Molenhoekplein) wordt ingericht met tijdelijke bestrating zodat 't Knooppunt goed bereikbaar is.

Het schetsontwerp voor de definitieve inrichting aan de voorkant en het Molenhoekplein moet nog verder worden uitgewerkt. We nemen hierover contact op met de mensen uit de werkgroep die hier eerder over hebben meegedacht. De verwachting is dat dit in het najaar verder wordt opgepakt.

Tekeningen en plattegronden