Multifunctioneel centrum Herveld tot en met 2020

Zalencentrum De Hoendrik heeft groot onderhoud nodig. Ook gaan we de sportzaal (achter de Hoendrik) vervangen.

Grote zaal met podium

Besloten is om De Hoendrik en de sportzaal aan elkaar te koppelen. Daardoor kun je gebruik maken van elkaars faciliteiten. De Hoendrik krijgt een grote zaal met een podium annex oefenruimte. Ook zijn er diverse (vergader)zalen in het ontwerp opgenomen. Het wordt een modern vergadercentrum dat aan alle eisen en wensen gaat voldoen. De sportzaal krijgt een aparte toegang aan de achterzijde voor de scholen. Ook is een gezamenlijke berging van De Hoendrik en de Clara Fabriciusschool in het plan opgenomen. 

Nieuws

Rond de zomer van 2019 vindt de aanbesteding plaats, zodat de gekozen aannemer in het najaar van 2019 met de bouw kan gaan beginnen. Hopelijk is het nieuwe gebouw eind 2020 gereed. Als De Hoendrik klaar is, kunnen we beginnen met de herinrichting van het Jupiterplein/Dorpsplein en het schoolplein van de Clara Fabriciusschool. De huidige gymzaal aan het Dorpsplein komt dan leeg. Daar zoeken we een nieuwe bestemming voor.

Achtergrondinformatie

Het aan het Dorpsplein in Herveld gelegen Zalencentrum De Hoendrik is in de jaren ’70 gerealiseerd en inmiddels gedateerd geraakt en behoeft groot onderhoud. Ook de sportzaal aan het Dorpsplein is sterk verouderd en aan vervanging toe. De vereniging ‘Ons dorpshuis’, de eigenaar en de exploitant van De Hoendrik en de gemeente zijn twee scenario’s gaan onderzoeken: nieuwbouw of renovatie van De Hoendrik.