Land van Tap in Elst

Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op dit moment zijn er op het terrein tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

Laatste nieuws

We gaan nu een uitvoeringsplan maken dat beschrijft welke stappen nodig zijn voor de ontwikkeling van het Land van Tap. Vertrekpunt voor dat plan is de Ontwikkelvisie (pdf, 68,1 mb) die de gemeenteraad in mei 2021 heeft goedgekeurd met een aantal wijzigingen. Samengevat geeft de visie aan dat er een gebouw centraal in het gebied komt met parkeren eromheen en een nieuwe ontsluiting vanaf de Rijksweg Zuid. Als de gemeenteraad heeft ingestemd met het uitvoeringsplan, volgt de aanbesteding en sluiten we een contract met een marktpartij. Het huidige parkeerterrein blijft voorlopig in gebruik.

Wilt u weten wat er in het uitvoeringsplan komt te staan? Bekijk dan de actuele nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief Land van Tap

 

Het Voorkeursmodel uit de concept-Ontwikkelvisie; resultaat van het participatietraject en basis voor onderstaande visie-kaart (okt. 2020)

Het Voorkeursmodel uit de concept-Ontwikkelvisie; resultaat van het participatietraject en basis voor onderstaande visie-kaart (okt. 2020)

 

Concept-ontwikkelvisie, uitgangspunten vanuit het participatietraject (okt. 2020)

Concept-ontwikkelvisie, uitgangspunten vanuit het participatietraject (okt. 2020).

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

  • Laatste kwartaal 2022: opstarten van diverse onderzoeken

  • December/januari: bijeenkomsten voor belanghebbenden

  • 2023: gemeenteraad beslist over uitvoeringsplan. Daarna volgen de aanbesteding en de contractvorming met een marktpartij

  • 2024: ontwikkeling bouwplan, planologische procedure en vergunning

  • 2025: start bouwrijp maken, daadwerkelijke bouw en woonrijp maken.
     

Contact

Voor meer informatie of vragen over het project Land van Tap kunt u mailen naar: landvantap@overbetuwe.nl.