Land van Tap in Elst

Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op dit moment zijn er op het terrein tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

Aanmelden nieuwsbrief Land van Tap


Bekijk de actuele nieuwsbrief >>

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Voor het gebied Land van Tap heeft de gemeente Overbetuwe in samenwerking met diverse stakeholders een concept-Ontwikkelvisie (pdf, 68.171 kb) opgesteld. Deze concept-visie wordt nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

lvt 1.jpg

Het Voorkeursmodel uit de concept-Ontwikkelvisie; resultaat van het participatietraject en basis voor onderstaande visie-kaart (okt. 2020).

lvt2.jpg

Concept-ontwikkelvisie, uitgangspunten vanuit het participatietraject (okt. 2020).

Als de raad het eens is met deze voorgestelde Ontwikkelvisie voor het Land van Tap, vormt deze visie de basis voor de verdere plannen voor het Land van Tap. Hoe het Land van Tap er precies uit komt te zien, is nog niet bekend, maar de richting voor de uitwerking wordt wel gegeven in de ontwikkelvisie.

Vervolg

Op dinsdag 9 maart is de raad bijgepraat over het participatietraject en de concept-visie van het Land van Tap. De raad heeft toen een aantal vragen gesteld. De beantwoording van de vragen is vanaf 6 april te zien op de website van de gemeenteraad.
De concept ontwikkelvisie is op 6 april behandeld in een voorbereidende raadsvergadering. U kunt de vergadering hier terugkijken.

Het Land van Tap blijft voorlopig in gebruik als parkeergelegenheid

De berekeningen van de Ontwikkelvisie laten zien dat het op dit moment financieel niet mogelijk is om de plannen uit te voeren. Er is nader onderzoek en nadere besluitvorming nodig om te bekijken waar en hoe het geld voor de plannen kan worden gevonden. In het uitvoeringsplan wordt hier verder op ingegaan. Ook de verdere planvorming (bijvoorbeeld de wijze van ontsluiting op de Rijksweg-Zuid) en het betrekken van eventuele marktpartijen en/of bouwers komen in het uitvoeringsplan aan de orde.

Contact

Voor meer informatie of vragen over het project Land van Tap kunt u mailen naar: landvantap@overbetuwe.nl