Land van Tap in Elst

Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op dit moment zijn er op het terrein tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Land van Tap >>

Parkeerterrein Land van Tap met enkele auto's en de Elster toren er bij op

 

 

 

 

 

 

Contact

Uw vragen en/of opmerkingen over het project Land van Tap kunt u stellen aan projectmanager Mariëlle Nocker of omgevingsmanager Carla Dormans via telefoonnummer 14 0481.

Meer informatie

Woningbouw en ruimte voor parkeren

In 2009 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Centrum Elst vastgesteld en in 2010 het Beeldkwaliteitsplan Centrum Elst. Hierin staat dat er zowel woningbouw als ruimte voor parkeren moet komen op het Land van Tap. Er zijn nog geen concrete plannen. Het onderzoek naar de daadwerkelijke invulling loopt.

Klankbordgroep Land van Tap

De klankbordgroep adviseert de gemeente en geeft haar wensen en ideeën over de invulling van het gebied en de resultaten van de onderzoeken.
In de klankbordgroep kan elke doelgroep meedenken over de inrichting van het Land van Tap: van inwoner tot ondernemer. Ieder lid van de klankbordgroep raadpleegt en informeert de eigen achterban.  
De gemeente neemt zoveel mogelijk de suggesties van de klankbordgroep over. Als dat niet mogelijk is, krijgen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad in ieder geval het standpunt van de klankbordgroep te horen.

Archief nieuwsbrieven

 Foto wandelpad en wal aan de rand van het Land van Tap