Land van Tap in Elst

Het project Land van Tap gaat over het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid. Op dit moment is het terrein tijdelijk ingericht met 150 parkeerplaatsen. We gaan nu onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

Parkeerterrein Land van Tap met enkele auto's en de Elster toren er bij opWoningbouw, parkeren en voorzieningen

In 2009 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Centrum Elst vastgesteld en in 2010 het Beeldkwaliteitsplan Centrum Elst. Hierin staat dat er zowel woningbouw als ruimte voor parkeren moet komen op het Land van Tap. Er zijn nog geen concrete plannen en het onderzoek naar de daadwerkelijke invulling is net gestart.

Betrekken Omgeving

Wij vinden het belangrijk de omgeving bij het project te betrekken. Alleen samen met de omgeving komen wij tot een goed plan. Daarom vragen wij vanaf het begin de mening van de omgeving in onder andere een klankbordgroep. Verder informeren we u zo goed mogelijk via bijvoorbeeld deze pagina, een nieuwsbrief en informatiebijeenkomsten.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep Land van Tap gestart. Zij adviseert de gemeente en geeft haar wensen en ideeën over invulling van onderzoeken en inrichting. Ook kan zij haar visie geven op resultaten van onderzoeken.

Nieuwsbrief

Er is een digitale nieuwsbrief om betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van belangrijke momenten en nieuwsfeiten van het project. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen via e-mail? Stuur dan een e-mail naar info@overbetuwe.nl.

Documenten

Parkeerterrein Land van Tap met wandelpad richting het centrum er op