Land van Tap in Elst

Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op dit moment zijn er op het terrein tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Land van Tap >>

Bekijk de actuele nieuwsbrief >>

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Voor het gebied Land van Tap heeft de gemeente Overbetuwe in samenwerking met diverse stakeholders een concept-Ontwikkelvisie opgesteld. Deze concept-visie wordt nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

lvt 1.jpg

Het Voorkeursmodel uit de concept-Ontwikkelvisie; resultaat van het participatietraject en basis voor onderstaande visie-kaart (okt. 2020).

lvt2.jpg

Concept-ontwikkelvisie, uitgangspunten vanuit het participatietraject (okt. 2020).

Als de raad het eens is met deze voorgestelde Ontwikkelvisie voor het Land van Tap, vormt deze visie de basis voor de verdere plannen voor het Land van Tap. Hoe het Land van Tap er precies uit komt te zien, is nog niet bekend, maar de richting voor de uitwerking wordt wel gegeven in de ontwikkelvisie.

Vervolg

De gemeenteraad wordt eerst in een informatiebijeenkomst geïnformeerd over het doorlopen participatietraject en over de concept-Ontwikkelvisie. Deze informatiebijeenkomst voor  de raad is voorlopig gepland op 23 februari 2020. Deze raadsbijeenkomst is digitaal te volgen. Via de nieuwsbrief en op deze website informeren wij u hoe en wanneer deze te volgen is. Ná deze informatiebijeenkomst besluit de gemeenteraad over de Ontwikkelvisie. De voorbereidende raadsvergadering is voorlopig gepland op 9 maart 2021 en de raadsbehandeling is voorlopig gepland op 23 maart 2021.

Het Land van Tap blijft voorlopig in gebruik als parkeergelegenheid

De berekeningen van de Ontwikkelvisie laten zien dat het op dit moment financieel niet mogelijk is om de plannen uit te voeren. Er is nader onderzoek en nadere besluitvorming nodig om te bekijken waar en hoe het geld voor de plannen kan worden gevonden. In het uitvoeringsplan wordt hier verder op ingegaan. Ook de verdere planvorming (bijvoorbeeld de wijze van ontsluiting op de Rijksweg-Zuid) en het betrekken van eventuele marktpartijen en/of bouwers komen in het uitvoeringsplan aan de orde.

Contact

Voor meer informatie of vragen over het project Land van Tap kunt u mailen naar: landvantap@overbetuwe.nl