Land van Tap in Elst

Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op dit moment zijn er op het terrein tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Land van Tap >>

Bekijk de actuele nieuwsbrief >>

 

 

 

 

 

 

Contact

Uw vragen en/of opmerkingen over het project Land van Tap kunt u stellen aan projectmanager Mariëlle Nocker via telefoonnummer 14 0481.

Meer informatie

Woningbouw en ruimte voor parkeren

In 2009 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Centrum Elst vastgesteld en in 2010 het Beeldkwaliteitsplan Centrum Elst. Hierin staat dat er zowel woningbouw als ruimte voor parkeren moet komen op het Land van Tap. Er zijn nog geen concrete plannen. Het onderzoek naar de daadwerkelijke invulling loopt.

Klankbordgroep en Dreamteam Land van Tap

De klankbordgroep adviseert de gemeente en geeft haar wensen en ideeën over de invulling van het gebied en de resultaten van de onderzoeken. In de klankbordgroep kan elke doelgroep meedenken over de inrichting van het Land van Tap: van inwoner tot ondernemer. Ieder lid van de klankbordgroep raadpleegt en informeert de eigen achterban. De gemeente neemt zoveel mogelijk de suggesties van de klankbordgroep over. Als dat niet mogelijk is, krijgen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad in ieder geval het standpunt van de klankbordgroep te horen.Vanaf medio 2019 werken we ook met het ‘Dreamteam’. Dit Dreamteam bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de Klankbordgroep, Centrum Management Elst, kunst & cultuur, zorg, jeugd, woningcorporatie Vivare en bewoners en eigenaren in het gebied.

Van creatieve verkenning naar Ontwikkelvisie

In oktober 2019 is het Dreamteam onder begeleiding van adviesbureau Fresh Forward op creatieve verkenning geweest om zo naar een steeds concreter plan voor het Land van Tap te werken. Hieruit volgde een inspiratieboek (Pdf, 8 MB). Ondertussen is er een aantal participatiebijeenkomsten geweest waarbij het plan voor het Land van Tap steeds meer vorm heeft gekregen. In december 2019 was er een bijeenkomst waar leden van het Dreamteam en de klankbordgroep terugkoppeling over het inspiratieboek konden geven. Hierna is Buro Omgeving & Ontwerp met ons aan de slag gegaan om van het inspiratieboek een concreter plan te maken. De participatiebijeenkomsten hiervoor met het Dreamteam en de klankbordgroep hebben online plaats gevonden. Door het beantwoorden van vragen en het voeren van discussie zijn we tot een model gekomen dat geldt als input voor het concept Ontwikkelvisie. Dit concept bevat uitgangspunten, randvoorwaarden en de ontwikkelrichting voor het Land van Tap. 

Na de zomer wordt het concept van de Ontwikkelvisie met een participatieverslag en een financiële doorrekening behandeld worden in het college van Burgemeester & Wethouders en daarna in  de gemeenteraad. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Land van Tap.