Land van Tap in Elst

Het project Land van Tap gaat over het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid. Op dit moment is het terrein tijdelijk ingericht met 150 parkeerplaatsen. We gaan nu onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkeling van dit gebied en meld u aan voor de nieuwsbrief Land van Tap.

Nieuwsbrief #2 juli 2019 (Pdf, 161 kB)
Nieuwsbief #1 september 2018 (Pdf, 182 kB)

Parkeerterrein Land van Tap met enkele auto's en de Elster toren er bij op

 

 

 

 

 

 

Contact

Uw vragen en/of opmerkingen over het project Land van Tap kunt u stellen aan projectmanager Mariëlle Nocker of omgevingsmanager Carla Dormans via telefoonnummer 14 0481.

Achtergrondinformatie

Er is een klankbordgroep Land van Tap. Zij adviseert de gemeente en geeft haar wensen en ideeën over invulling van onderzoeken en inrichting. Ook kan zij haar visie geven op resultaten van onderzoeken.

In 2009 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Centrum Elst vastgesteld en in 2010 het Beeldkwaliteitsplan Centrum Elst. Hierin staat dat er zowel woningbouw als ruimte voor parkeren moet komen op het Land van Tap. Er zijn nog geen concrete plannen en het onderzoek naar de daadwerkelijke invulling vindt nu plaats.