Julianaweg Heteren (woningbouw t/m 2022)

Er komen nieuwe woningen in het gebied tussen de Julianaweg, Kamperfoeliestraat, Flessestraat en de Boterhoeksestraat in Heteren. In 2021 start de bouw.

Woningstichting Heteren en Veluwezoom Verkerk werken samen met de gemeente Overbetuwe aan het ontwerp voor het gebied. Ook betrekken we hier vertegenwoordigers uit de omgeving bij. In de loop van 2020 organiseren we een inspraakbijeenkomst (mits de situatie het toe laat). Tijdens deze avond presenteren we de ontwerpen. De nieuwe woningen wordt een mix van verschillende soorten woningen, zowel in de vrije koopsector als in de sociale huur.

Laatste nieuws

Op dit moment werken we aan het stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied tussen de Flessestraat en de Julianaweg. In dit proces proberen we de belangen van de initiatiefnemers, de omwonenden, de toekomstige bewoners, en de gemeente samen te brengen tot een ontwerp dat haalbaar is en waar veel inwoners tevreden mee zijn. Hiervoor worden enkele werksessies met omwonenden en de betrokken belangengroepen georganiseerd, zoals Dorpsraad Heteren en de Bongerd.

Vervolg

De komende periode organiseren we gesprekken en werksessies. We verwachten in het derde kwartaal van 2020 een bijeenkomst te organiseren over het stedenbouwkundig ontwerp. Alle geïnteresseerden zijn dan welkom. Na verwerking van de laatste opmerkingen starten we daarna met de bestemmingsplanprocedure.

Achtergrondinformatie

Rondetafelgesprek 3 december 2019

Op 3 december is het participatietraject voor dit plan besproken in een rondetafelgesprek met de gemeenteraad. Daarbij zijn de verschillende standpunten en belangen van betrokken partijen gehoord, en hebben we het participatietraject toegelicht.

Informatieavond 25 juni 2019

Op dinsdag 25 juni 2019 hebben omwonenden en betrokkenen uit de omgeving hun eerste ideeën voor de ontwikkeling van het gebied gedeeld. Ook werd een presentatie (pdf, 3,1 MB) gegeven.

Contact

U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij projectmanager Annette van Kol. U kunt haar bellen op telefoon 06 48 13 49 73.