Julianaweg Heteren

Het project Julianaweg Heteren gaat over het opnieuw inrichten van het gebied tussen de Julianaweg, Kamperfoeliestraat, Flessestraat en de Boterhoeksestraat. Op dit moment is er op deze locatie een loonwerkbedrijf. Omdat dit bedrijf weg gaat is er plaats voor woningen. Woningstichting Heteren en Veluwezoom Verkerk gaan zorgen dat hier nieuwe woningen worden gebouwd.

Woningstichting Heteren en Veluwezoom Verkerk werken samen met de gemeente Overbetuwe aan het ontwerp voor het gebied. Het wordt een mix van verschillende soorten woningen, zowel in de vrije koopsector als in de sociale huur.

Bekijk het gebied op deze interactieve kaart .

 

Informatieavonden

We vinden het belangrijk om de plannen met omwonenden en betrokkenen te delen. Daarom houden we informatieavonden waar u de plannen kunt bekijken.

Dinsdag 25 juni 2019

Tijdens deze avond hebben omwonenden en betrokkenen uit de omgeving hun eerste ideeën voor de ontwikkeling van het gebied gedeeld. Ook werd een presentatie gegeven met daarin toelichting en een voorlopige planning.

Wat volgt er binnenkort?

De komende periode gaan we samen met een vertegenwoordiging uit de omgeving in enkele werksessies in gesprek om te komen tot een ontwerp. De verslagen van deze gesprekken kunt u na de bijeenkomsten op deze webpagina terugvinden. Begin 2020 komt er opnieuw een informatieavond. De exacte datum is nog niet bekend. Tijdens deze avond presenteren we de ontwerpen. Mensen die aan het gebied wonen worden hiervoor uitgenodigd. Bent u nieuwsgierig naar de ontwerpen? Dan bent u van harte welkom.

 

Voorlopige planning

  • September 2019: 1 tot 2 werksessies met de vertegenwoordiging uit de omgeving
  • Najaar 2019: Onderzoeken voor het bestemmingsplan
  • Najaar 2019: Gemeente aan de slag met ruimtelijk kwaliteitskader
  • December 2019: Eerst ontwerpvoorstel presenteren aan de vertegenwoordiging uit de omgeving
  • Begin 2020: Informatieavond waar we ontwerpen laten zien
  • Begin 2020: Uitwerken stedenbouwkundig ontwerp op basis van de laatste reacties uit omgeving en ambtelijke toetsing
  • Vanaf zomer 2020: Bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunningaanvraag (beide procedures kondigen we aan en geven u  mogelijkheid om te reageren op het plan).
  • Najaar 2021: beoogde start bouw woningen

 

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij projectmanager Annette van Kol. U kunt haar bereiken via 06 48 13 49 73.