Wanmolen in Zetten

Zalencentrum de Wanmolen in Zetten gaan we vervangen door een nieuw gebouw. De nieuwbouw wordt kleiner dan de huidige Wanmolen: de Wanmolen Light. De nieuwe Wanmolen moet zo goed mogelijk passen bij de wensen die er zijn in het dorp. De gemeente werkt nauw samen met Zicht op Zetten.

Nieuws

Zicht op Zetten organiseerde een dorpsconferentie op 11 maart 2019. De projectleider van de gemeente presenteerde de resultaten van de gesprekken die hij gevoerd had met Zettense organisaties. Vooral de zorgfunctie (huisartsen en apotheek) en de sportfunctie vragen om meer vierkante meters dan bij het besluit van de gemeenteraad was voorzien. In zijn presentatie had hij vragen aan de deelnemers over de sportfunctie, de zorgfunctie, welzijns- en ontmoetingsfunctie en het beheer van het nieuwe gebouw. Na de pauze werd er in groepen over deze onderwerpen verder gepraat.

Achtergrondinformatie: