Wanmolen in Zetten

Zalencentrum de Wanmolen in Zetten wordt vervangen door een nieuw gebouw. De nieuwe Wanmolen wordt een multifunctioneel centrum waar iedereen welkom is en waar ontmoeting, leren, bewegen, ontmoeten en zorg centraal staan. De nieuwe Wanmolen wordt een laagdrempelig ontmoetingspunt voor alle inwoners van Zetten.

Aanmelden nieuwsbrief Wanmolen
Foto van voorkant Zalencentrum de Wanmolen met plein en parkeerplaats

Laatste nieuws

In 2021 nam de gemeenteraad het besluit tot de sloop van de huidige Wanmolen in Zetten en de nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw op diezelfde plek.

De afgelopen periode hebben we samen met de kernpartners (gemeente, bibliotheek, Zicht op Zetten, Forte Welzijn) en de betrokken zorgpartijen vastgesteld wat de eisen zijn voor de nieuwe Wanmolen. In dit Programma van Eisen is bepaald welke ruimtes in de nieuwbouw komen, en welke gebruiksfuncties en wensen bij die ruimtes horen.

Op basis van dit Programma van Eisen is een financiële doorberekening gemaakt van de nieuwbouw Wanmolen. Door de gevolgen van de Oekraïnecrisis, loonstijgingen en een overspannen markt voor bouwprojecten zijn de bouwkosten fors gestegen. Daardoor zijn de bouwkosten en de projectkosten veel hoger dan eerder berekend. 

Op dit moment onderzoeken we de huisvesting van de zorgpartijen
De prijsstijgingen hebben directe gevolgen voor de kosten van huisvesting voor de zorgpartijen. De financiële haalbaarheid is daarom niet gemakkelijk. Het is wel de nadrukkelijke wens van de zorgpartijen en de gemeente om de huisvesting van de zorgpartijen in de nieuwe Wanmolen te kunnen realiseren. Daarom worden op dit moment nog de laatste opties onderzocht om tot een oplossing te komen.

Dit najaar besluit de raad over de financiële aanpassingen en de vervolgstappen naar realisatie
De koers van het raadsbesluit van 2021 blijft overeind. De levensduur van het huidige gebouw eindigt bijna en een nieuwe Wanmolen is van groot belang voor de leefbaarheid en duurzame voorzieningen in Zetten. We zetten de voorbereidingen voor de nieuwbouw daarom voort. Een voorstel aan de gemeenteraad ter afweging en besluitvorming is in voorbereiding, de planning is dat dit voorstel in november door de raad kan worden behandeld.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via communicatie@overbetuwe.nl.

Achtergrondinformatie