Nieuwbouw Wanmolen Zetten

In februari 2018 besloot de gemeenteraad dat zalencentrum de Wanmolen in Zetten vervangen wordt door nieuwbouw. De nieuwbouw wordt kleiner dan de huidige Wanmolen: de Wanmolen Light.

De nieuwe Wanmolen moet zo goed mogelijk aansluiten op de wensen wie er zijn in het dorp. Hoeveel ruimte er precies nodig is, gaat de gemeente nu bespreken met alle partijen in Zetten. De gemeente werkt daarbij nauw samen met Zicht op Zetten.Wanmolen Zetten

Begin 2019 gesprek met het dorp

Begin 2019 houdt de gemeente een dorpsconferentie. Na afloop moet er een duidelijk beeld zijn over:

  • wie en wat er allemaal in de Wanmolen onderdak gaat vinden;
  • hoeveel vierkante meters er precies gebouwd moeten gaan worden.

Dat is voor de gemeenteraad informatie waarop ze een besluit kan nemen. Ook kan op deze manier een bouwkundig programma van eisen en een schetsontwerp gemaakt worden.

Gesprekken met organisaties in Zetten geweest

De gemeente sprak met organisaties in Zetten over de nieuwe Wanmolen. Vragen die onder andere besproken zijn:

  • Wie wil van de nieuwe Wanmolen gebruik gaan maken?
  • Hoe vaak en wanneer?
  • En wat voor ruimten hebben ze dan nodig?
  • Wat kunnen ze daarvoor betalen?

We spraken ook met partijen die niet zelf van de Wanmolen gebruik gaan maken, maar die wel een belang hebben bij de vorm en de functie van nieuwe Wanmolen.

Meer informatie en contact

Wilt u in de toekomst mogelijk ook gebruik maken van de Wanmolen en heeft u hierover nog geen contact gehad met de gemeente? Neem dan contact op met Jan Pool, j.pool@overbetuwe.nl. Ook als u andere vragen heeft of informatie wilt, kunt u hem benaderen.