Hart van Oosterhout

De Leonarduskerk aan de Dorpsstraat in Oosterhout verliest zijn kerkelijke functie. Vanuit de dorpsraad kwam daarom enkele jaren geleden het idee om het dorpshuis de Schakel naar de kerk te verhuizen om zo de kerk te behouden. Dit idee leidde tot het plan om het hele dorpshart opnieuw in te richten met onder andere een nieuw gebouw voor basisschool SamSam, woningen en meer groen. Zo wordt het dorpse karakter van Oosterhout behouden en versterkt.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het Hart van Oosterhout? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief:

Aanmelden nieuwsbrief Hart van Oosterhout

Nieuws

De Leonarduskerk aan de Dorpsstraat verliest op termijn zijn kerkelijke functie. Vanuit de dorpsraad zelf kwam daarom enkele jaren geleden al het idee om de markante kerk voor het dorp te behouden en het gebouw te gebruiken als nieuwe huisvesting van dorpshuis de Schakel. Dit idee leidde tot het plan om het hele dorpshart opnieuw in te richten. De gemeente stond positief tegenover de ideeën van de dorpsraad, en de gemeenteraad stelde geld beschikbaar om de mogelijkheden uit te werken en door te rekenen.

Sinds eind 2018 is met de initiatiefnemers gewerkt aan de verdere uitwerking van de ontwikkeling van het dorpshart. Het project ‘Hart van Oosterhout’ sluit aan bij de wensen van de initiatiefnemers en de bewoners van Oosterhout. De bedoeling is dat het project in fasen wordt ontwikkeld en gerealiseerd.

Het project bestaat uit de verschillende deelprojecten:

  1. Verplaatsen van het dorpshuis naar het kerkgebouw inclusief het aanbouwen van een nieuwe gymzaal;
  2. Realiseren nieuwbouw: basisschool SamSam krijgt een nieuw plein tegenover de kerk/nieuw dorpshuis;
  3. Realiseren woningbouw op vrijkomende locatie dorpshuis;
  4. Streven naar invulling van de oude basisschoollocatie met woningbouw.

Contact

Heeft u vragen over het project, mail dan naar hartvanoosterhout@overbetuwe.nl

Achtergrondinformatie