Hart van Oosterhout

Oosterhout krijgt een nieuw hart. De Leonarduskerk aan de Dorpsstraat verliest haar kerkelijke functie. De dorpsraad kwam daarom een paar jaar geleden met het idee om dorpshuis De Schakel naar de kerk te verhuizen om zo de kerk te behouden

Dit idee leidde tot het plan om het hele dorpshart opnieuw in te richten. De gemeente stond positief tegenover de ideeën van de dorpsraad. De gemeenteraad stelde geld beschikbaar om de mogelijkheden uit te werken en door te rekenen.

Het plan bestaat uit de volgende 4 onderdelen. De bedoeling is het plan in fases te ontwikkelen en uit te voeren.

  1. Verplaatsen van het dorpshuis naar het kerkgebouw en aanbouw van een nieuwe gymzaal
  2. Nieuwbouw basisschool SamSam aan een nieuw plein tegenover de kerk/nieuw dorpshuis
  3. Woningbouw op de oude plek van het dorpshuis
  4. Streven om woningen te bouwen op de oude plek van de basisschool.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het Hart van Oosterhout? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief:

Aanmelden nieuwsbrief Hart van Oosterhout

Laatste nieuws

Lees hier de laatste nieuwsbrief van september 2022. U leest hierin onder andere over het voorlopige ontwerp en de nieuwe subsidieaanvraag.

De gemeenteraad heeft op 15 februari 2022 de ontwikkelvisie voor Hart van Oosterhout vastgesteld. Ook heeft de raad een besluit genomen over de verplaatsing van dorpshuis De Schakel naar de Leonarduskerk en de aanbouw van een nieuwe gymzaal. Om de plannen te realiseren is er nog een tekort van € 1.590.000. We onderzoeken of we dit geld kunnen binnenhalen via subsidies en landelijke regelingen, zoals de Erfgoed deal. Lukt het niet om dit hele bedrag binnen te halen? Dan leggen we later dit jaar aan de gemeenteraad een nieuw voorstel voor over de financiering, voordat we starten met de verplaatsing van De Schakel.

Contact

Heeft u vragen over het project, mail dan naar hartvanoosterhout@overbetuwe.nl

Achtergrondinformatie